poprzednie zamknij następne
Pielgrzymka do Rzymu dla osób niepełnosprawnych
Serdecznie zapraszamy na samolotową
PIELGRZYMKĘ DO RZYMU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
w terminie 27.02.-04.03.2017 r.,
organizowaną przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych
Archidiecezji Warszawskiej.
Szczegółowe informacje.

2016-10-19 13:32:01 | drukuj
Konkurs

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej ogłasza nabór partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Działania 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”.

 

Konkurs na wybór partnera prowadzony zgodnie z postanowieniami  art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2014 poz. 1146)

Informacje  o  konkursie  wraz  z  regulaminem  konkursu  zamieszczone  są  na  stronie internetowej  www.funduszedlamazowsza.eu

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu mającego za zadanie wdrożenie do użytkowania instalacji odnawialnych źródeł energii oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w w/w zakresie.

 

Przy wyborze Partnera/Partnerów będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

  1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
  2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne)
  3. Doświadczenia w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych UE, w tym głównie projektów infrastrukturalnych.
  4. Proponowany zakres merytoryczny, harmonogram i  kosztorys przewidzianych do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji.
  5. Posiadany potencjał finansowy oraz kadrowo – organizacyjny niezbędny do realizacji projektu oraz propozycja wkładu Partnera w realizacje projektu i utrzymanie jego trwałości.

2016-09-19 07:49:48 | drukuj
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie

W dniach 29-31 lipca mieszkańcy naszych domów z Milanówka i Brwinowa uczestniczyli we wspaniałym wydarzeniu jakim było spotkanie z Ojcem Świętym Papieżem Franciszkiem podczas Światowych Dni Młodzieży.
Zapraszamy do galerii

2016-08-04 11:23:54 | drukuj
Zapraszamy wszystkich chętnych na Jubileuszową XXV Pieszą Pielgrzymkę Niepełnosprawnych na Jasną Górę, 5 -15 sierpnia 2016 roku, do zobaczenia.

2016-08-03 22:19:01 | drukuj
W dniu 12 lipca 2016 roku w Sali Chorągwianej w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej "Dla Dobra Wspólnego"  W skład Kapituły powołany został nasz Prezes ks. Stanisław Jurczuk. Serdecznie gratulujemy.
Prezentujemy dwa zdjęcia z tej uroczystości.
Zdjęcia pochodzą z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP.
Autorem zdjęć jest Krzysztof Sitkowski / KPRP

 


2016-07-20 08:24:46 | drukuj
Nowa placówka
1% dla KSN AW
Totus 2002
Współpracujemy