poprzednie zamknij następne
Konkurs nr. 24

Nazwa projektu

Kompleksowa rehabilitacja, terapia i zajęcia usprawniające dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo prowadzone w Domu Pomocy Społecznej KSN AW w Brwinowie

Termin realizacji projektu  01.01.2016 do 30.03.2018

Warunki rekrutacji do projektu

Mieszkaniec DPS KSNAW w Brwinowie - grupa 30 osób, z których każda osoba wymaga rehabilitacji i wielokierunkowych działań usprawniających w sferze funkcjonowania społecznego, psychicznego i fizycznego ze względu na rodzaj dysfunkcji rozwojowych. Każda z tych osób posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub  orzeczenie  lekarza  orzecznika  Zakładu  Ubezpieczeń   Społecznych    lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich. Rodzaj prowadzonych zajęć dostosowany jest do każdego beneficjenta i ndywidualnie z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz jego możliwości na podstawie diagnozy psychologicznej, diagnozy terapeutycznej i diagnozy rehabilitacyjnej.

Harmonogram realizacji projektu

Rok 2016/2018

1. Trening umiejętności poznawczych i społecznych 01.01.2016 do 30.03.2018

2. Trening umiejętności emocjonalnych 01.01.2016 do 30.03.2018

3. Trening usprawniający psychicznie i fizycznie 01.01.2016 do 30.03.2018

4. Rehabilitacja ruchowa 01.01.2016 do 30.03.2018

5. Zajęcia terapeutyczne przy udziale konia 01.05.2016 do 31.10.2016 01.05.2017 do 31.10.2018

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu

1. Trening umiejętności poznawczych i społecznych:

- podstawowe czynności życia codziennego;
- radzenie sobie w obowiązkach domowych;
- trening kulinarny;
- przystosowanie społeczne;
- trening umiejętności spędzania wolnego czasu
- trening ekonomiczny
- zajęcia komputerowe
- trening sprawności interpersonalnych

2. Trening usprawniający psychicznie i fizycznie:

Terapia zajęciowa ( kompetencje osobiste, kompetencje działania, kompetencje poznawcze, kompetencje fizyczne).

3. Trening umiejętności emocjonalnych:

Pomoc psychologiczna (m. in. kontrolowanie emocji, wyrażanie potrzeb, myśli,przeżyć, rozwiązywanie problemów, budowanie poczucia własnej wartości)

4. Rehabilitacja ruchowa:

Zajęcia sportowe.

5. Zajęcia terapeutyczne przy udziale konia:

Hipoterapia| 2017-06-27 13:27:58 | drukuj
Totus 2002
Współpracujemy