poprzednie zamknij następne
Kurs na samodzielność

Tytuł projektu

"Od dzieciństwa do starości" - Kompleksowa rehabilitacja, terapia i zajęcia usprawniające dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo prowadzone w placówkach KSN AW

 

Czas realizacji

Rozpoczęcie  01-04-2017

Zakończenie  31-03-2019

 

Warunki rekrutacji do projektu

OR-T w Bliznem: rekrutacja dokonywana jest wśród dzieci dotychczas  korzystających z zajęć w Ośrodku, każdy  uczestnik to mieszkaniec Powiatu Warszawskiego Zachodniego lub gmin sąsiadujących, w wieku 2-18 rż, posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym) z diagnozą całościowego zaburzenia rozwoju, autyzmu lub upośledzenia umysłowego występującego w przebiegu innych zaburzeń.

 

Mieszkaniec DROKSNAW w Milanówku - który wymaga rehabilitacji poprzez wielokierunkowe działania usprawniające, ze względu na rodzaj dysfunkcji rozwojowych spowodowanych niepełnosprawnością, występujących w obrębie sfery społecznej, poznawczej, psychicznej i fizycznej. Posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich.

Rodzaj prowadzonych zajęć dostosowany jest do każdego beneficjenta indywidualnie z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz jego możliwości na podstawie diagnozy psychologicznej, diagnozy terapeutycznej i diagnozy rehabilitacyjnej.

 

Formy wsparcia

Zajęcia prowadzone w Ośrodku Rehabilitacyjno - Terapeutycznym KSNAW dla dzieci w Blizne Jasińskiego

Rehabilitacja ruchowa dla dzieci

Zajęcia psychologiczne dla dzieci

Zajęcia logopedyczne dla dzieci

Zajęcia integracji sensorycznej dla dzieci

Zajęcia terapii ręki dla dzieci

Zajęcia umuzykalniające dla dzieci

 

Zajęcia prowadzone w Domu Rehabilitacyjno - Opiekuńczym KSNAW dla dorosłych w Milanówku

Trening umiejętności społecznych dla dorosłych

Trening umiejętności poznawczych dla dorosłych

Trening usprawniający psychicznie i fizycznie

Trening umiejętności emocjonalnych dla dorosłych

Rehabilitacja ruchowa dla dorosłych

 

Harmonogram

Wszystkie zajęcia dla dzieci są realizowane w sposób ciągły od 1.04.2017 do 31.03.2019 i będą zakończone ewaluacją określającą sfery poprawy i braku pogorszenia funkcjonowania każdego dziecka.

 

Trening umiejętności społecznych dla dorosłych

01.04.2017 - 31.03.2019

Trening umiejętności poznawczych dla dorosłych

01.04.2017 - 31.03.2019

Trening usprawniający psychicznie i fizycznie

01.04.2017 - 31.03.2019

Trening umiejętności emocjonalnych dla dorosłych

01.04.2017 - 31.03.2019

Rehabilitacja ruchowa dla dorosłych

01.04.2017 - 31.03.20192017-06-27 13:54:07 | drukuj
Totus 2002
Współpracujemy