poprzednie zamknij następne
Trening usprawniający psychicznie i fizycznie

Trening usprawniający psychicznie i fizycznie

Zajęcia prowadzone

od poniedziałku – piątku w godzinach 7.00-15.00.


Styczeń – marzec 2016
Przez pierwsze miesiące udziału w projekcie PFRON staraliśmy jak najlepiej się zintegrować oraz nauczyć współpracy.  Uczestniczyliśmy w różnych formach terapii zajęciowej, takich  jak plastykoterapia, muzykoterapia, teatroterapia.  Zajęcia odbywały się w formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.
Aby przygotować się do bardziej precyzyjnych prac plastycznych oraz rozbudzić wyobraźnię, zaczęliśmy od usprawniania motoryki dużej. W tym celu malowaliśmy farbami plakatowymi na dużych płaskich powierzchniach na dowolny temat . Poznaliśmy też technikę wydzieranki. Nabywaliśmy też umiejętności zachowania porządku w miejscu pracy. 
Braliśmy udział w zajęciach muzykoterapeutycznych przy udziale prostych instrumentów perkusyjnych. Kształtowaliśmy umiejętności szkolne w zakresie pisania, czytania i liczenia poprzez zadania dostosowane do indywidualnych możliwości.
Podczas zajęć teatralnych przygotowaliśmy nasze pierwsze krótkie przedstawienie pt. „Ogrodnik i drzewa”, do którego też przygotowaliśmy samodzielnie scenografie i stroje. Działania te wzmacniały nasze poczucie własnej wartości, uczyły pracy w zespole oraz zaangażowania
w wykonywaną pracę.
Kwiecień –czerwiec   2016
Podczas zajęć terapeutycznych kształtowaliśmy umiejętność prowadzenia rozmowy, pracy w zespole oraz zachowania konsekwencji w działaniu. Poznaliśmy technikę robienia witraży okiennych, collage’u , wykonywaliśmy przestrzenne ozdoby z masy solnej.
Podczas zajęć biblioterapeutycznych ćwiczyliśmy koncentrację uwagi na słuchanym tekście, konstruowania poprawnych wypowiedzi oraz wyrażania własnego zdania. Wykonywaliśmy też proste ćwiczenia dramowe, które pomagały nam odnaleźć w sobie „aktora”.
 Podczas zajęć muzykoterapeutycznych ćwiczyliśmy pamięć długotrwałą, ucząc się tekstów piosenek oraz śpiewając je przy akompaniamencie gitary. Braliśmy udział w zabawach ćwiczących poczucie rytmu.  W sytuacjach zadaniowych kształtowaliśmy umiejętność rozumienia czasu i posługiwania się zegarkiem. Staraliśmy się też dbać o estetykę Domu i ogrodu, włączając się w różne prace porządkowe. Całkiem dobrze poradziliśmy sobie z plewieniem chwastów w ogrodzie.
Kształtowaliśmy umiejętność rozumienia czasu i posługiwania się zegarkiem. Staraliśmy się przewidywać skutki własnego działania  oraz konstruować wypowiedzi adekwatnie do sytuacji.

Lipiec – wrzesień 2016
Podczas zajęć plastycznych eksperymentowaliśmy z różnymi fakturami, stosując techniki malowania na różnych podłożach – z kaszy, na cukrze, mokrym papierze. Uczyliśmy się też szycia ręcznego, stosując proste ściegi. W ten sposób powstały nasze pierwsze własnoręcznie uszyte ozdoby. Uczyliśmy  się przy tym wytrwałości, sumienności, pewności siebie. 
Chętne braliśmy udział w licznych dyskotekach, które pomagały nam nawiązywać relacje z innymi.    Podczas zajęć uczyliśmy posługiwać się pieniędzmi. Trening umiejętności ekonomicznych bardzo się nam przydawał podczas robienia zakupów w pobliskim sklepie. Staraliśmy się rozwijać wrażliwość na otaczający świat. Podczas spacerów zbieraliśmy różne rośliny, które następnie wykorzystywaliśmy do prac plastycznych w plenerze, ucząc się nowej techniki „sunprinting”.
Przygotowaliśmy też przedstawienie teatralne pt. „Czerwony Kapturek”, do którego w dużej mierze samodzielnie przygotowaliśmy scenografię oraz stroje.  Rozwijaliśmy w ten sposób wyobraźnię oraz uczyliśmy się  pracy w zespole.

Październik – grudzień 2016
Jesienno – zimowy czas upłynął nam bardzo pracowicie na przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia. Utrwalaliśmy nabywane wcześniej umiejętności rozumienia czasu i posługiwania się zegarkiem. Przygotowywaliśmy ozdoby świąteczne, wykorzystując przeróżne techniki artystyczne. Uczyliśmy się też szycia ręcznego oraz wyszywania prostymi ściegami.    Bardzo aktywnie uczestniczyliśmy w zajęciach teatralnych, podczas których przygotowywaliśmy się do inscenizacji patriotycznej z okazji Narodowego Święta Niepodległości, a także przygotowaliśmy też  „Jasełka”, które pomogły nam przeżyć duchowy wymiar Bożego Narodzenia.
Podczas tych działań uczyliśmy się radzenia sobie w sytuacjach społecznych , współpracy w grupie, współpracy i wyrażania własnego zdania. Kształtowaliśmy umiejętność rozumienia czasu i posługiwania się zegarkiem.

Styczeń – marzec 2017
Zimowe miesiące w naszej pracowni spędzaliśmy podczas zajęć biblioterapeutycznych – chętnie słuchając czytanych opowieści, które później stawały się doskonałą okazją do rozmowy, uczenia się słuchania innych i zadawania pytań. Inspirowały nas też do aktywności plastycznej, gdyż dostarczały okazji do wyrażania swoich przeżyć, postrzegania świata w wykonywanych pracach plastycznych. Uczyliśmy się obsługi prostego krosna. Chętnie też wspólnie muzykowaliśmy przy choince, śpiewając kolędy, które zaprezentowaliśmy na II Domowym Przeglądzie Kolęd.
W ramach ćwiczenia umiejętności szkolnych rozwiązywaliśmy wiele krzyżówek, quizów, wykonywaliśmy zadania matematyczne.
Podczas zajeć teatralnych przygotowywaliśmy się do „Misterium Wielkanocnego”, doskonaląc swoje umiejętności aktorskie i wokalne. Tradycyjnie podjęliśmy się wyzwania samodzielnego przygotowania scenografii i strojów do przedstawienia.

Kwiecień – czerwiec 2017
Kolejne twórcze miesiące, które dostarczyły nam wiele wyzwań i satysfakcji
z wykonywanej pracy. Wykonywaliśmy różnorodne ozdoby wielkanocne, wykorzystując poznane wcześniej techniki plastyczne. Nowym doświadczeniem było dla nas malowanie akrylami na podobraziach malarskich. Efekty naszej pracy przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Prawdziwymi okazały się słowa, że „ćwiczenie czyni mistrza”… A że „apetyt wzrasta w miarę jedzenia”, naszą twórczość nakierowaliśmy też na tworzenie „czegoś z niczego” – zamieniając zużyte butelki i słoiki w przepiękne elementy sztuki użytkowej. Poznaliśmy też technikę filcowania na mokro, tworząc różnobarwne kwiaty.
Sporo czasu poświęcaliśmy na trening umiejętności szkolnych, rozwiązując różne rebusy, quizy, zagadki matematyczne. Podczas zajęć z biblioterapii czytaliśmy też „Kubusia Puchatka”, i przy tej okazji ćwiczyliśmy umiejętność słuchania innych oraz zadawania pytań, konstruowania poprawnych wypowiedzi.
Uczyliśmy się też umiejętności zarządzania czasem i posługiwania się zegarkiem, planując spacery, wyjścia do sklepu.

Lipiec - wrzesień 2017
Czas wakacji sprzyjał licznym spacerom oraz zabawom ruchowy, organizowanym na świeżym powietrzu. Chętnie angażowaliśmy się w różne prace plastyczne, dostosowane do naszym zainteresowań i umiejętności. Malowaliśmy palcami, pisaliśmy ikony, wykonywaliśmy witraże okienne, dekoracyjne koszyki, wypalaliśmy w drewnie. Dwie osoby wykonały prace na konkurs plastyczny.


Chętnie też wspólnie muzykowaliśmy, rozwijając słuch muzyczny, kształtując poczucie rytmu, rozwijając wyobraźnię i inwencję twórczą. Tego typu aktywność bardzo nas integrowała, pomagała wyrazić nagromadzone emocje.Znajdowaliśmy też czas na rozwijanie umiejętności szkolnych w zakresie czytania, pisania, i liczenia.Przygotowaliśmy też wspólnie przedstawienie teatralne pt. „Słoń z czarną plamą”. Stało się ono okazją do dzielenia się swoimi talentami dla wspólnego dobra.  Niektórzy z nas przygotowali samodzielnie elementy scenografii, inni uszyli stroje dla aktorów. Ćwiczyliśmy pamięć długotrwałą, ucząc się kwestii oraz piosenek do spektaklu. Treść narracji czytana była przez jednego z uczestników, posługującego się Brailem. Odgrywana przez nas sztuka teatralna stała się okazją do rozmów na temat akceptacji samego siebie, poczucia własnej wartości oraz szacunku do niepowtarzalności drugiej osoby.
Chętnie też tworzyliśmy układy taneczne do utworów Piotr Szczepanika, kształtując przy tym poczucie rytmu i estetycznego poruszania się przy muzyce.Październik – grudzień 2017
Początek października zaskoczył nas piękną pogodą, dzięki czemu mogliśmy dużo spacerować, oraz ćwiczyć na siłowni plenerowej, wykonując zadania ruchowe wymagające siły, szybkości, zwinności oraz wytrzymałości.
Utrwalaliśmy umiejętność pracy w zespole poprzez udział w grach i zabawach zespołowych, przez co też ćwiczyliśmy umiejętność zachowania konsekwencji w działaniu, słuchania innych oraz zadawania pytań. Uczyliśmy się też przez to przewidywać skutki swoich działań.Utrwalaliśmy też umiejętności szkolne, takie jak czytanie, pisanie liczenie, na miarę indywidualnych możliwości beneficjentów.
Chętnie podejmowaliśmy  aktywność plastyczną, wykonując prace przy wykorzystaniu różnorodnych technik plastycznych. Uczyliśmy się ozdabiania naczyń techniką decoupage’u. Chętnie też wykonywaliśmy drobne prace stolarskie.
Podczas zajęć teatralnych przygotowaliśmy „Wieczornicę patriotyczną”, do której podczas zajęć samodzielnie przygotowaliśmy scenografię, oraz „Jasełka”.
Styczeń - Marzec 2018
W ramach treningu usprawniającego psychicznie i fizycznie uczyliśmy się i utrwalaliśmy czynności, dostosowane do możliwości oraz zainteresowań beneficjentów. Niektórzy z nas doskonalili umiejętność szycia na maszynie, dzięki czemu powstało kilka pięknych lalek i drobnych ozdób okolicznościowych.  Inni robili na szydełku piękne serwetki.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się też technika lepienia masą papierową, dzięki której ćwiczyliśmy motorykę małą ręki oraz kreatywność, uczyliśmy się też planowania i dążenia do celu. Z masy solnej ulepiliśmy też postać Jezusa, jako element scenografii do przedstawienia „Mój Chrystus połamany”.
Powodzeniem cieszyło się też wypalanie w drewnie, które wymagało od nas zaangażowania w wykonywane zadanie oraz cierpliwości. Wykonywaliśmy też drobne prace stolarskie, które pobudzały nas do twórczości i rozwijania wyobraźni


Wykonywaliśmy też różnorodne ozdoby wielkanocne, podczas pracy ćwicząc umiejętność współpracy, konstruowania prawidłowych zdań , słuchania innych oraz zadawania pytań. 
Kształtowaliśmy umiejętności szkolne w zakresie czytania, pisania, liczenia, poprzez wykonywanie różnorodnych zadań

 

Uczyliśmy się planowania własnej pracy oraz zarzadzanie własnym czasem. Kształtowaliśmy też w sobie nawyk dbałości o porządek oraz sprzątania po sobie. 

2017-07-03 13:22:36 | drukuj
Totus 2002
Współpracujemy