poprzednie zamknij następne
Konkurs nr 4/2017 Samodzielni i skuteczni

Nazwa projektu

„Kompleksowa rehabilitacja, terapia i zajęcia usprawniające dla osób niepełnosprawnych intelektualnie prowadzone w Domu Pomocy Społecznej KSN AW w Brwinowie”

Termin realizacji projektu  01.04.2018 do 31.03.2021

Warunki rekrutacji do projektu

Mieszkaniec DPS KSNAW w Brwinowie – który każda wymaga rehabilitacji i wielokierunkowych działań usprawniających w sferze funkcjonowania społecznego, psychicznego i fizycznego ze względu na rodzaj dysfunkcji rozwojowych. Posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich. Rodzaj prowadzonych zajęć dostosowany jest do każdego beneficjenta i indywidualnie z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz jego możliwości na podstawie Indywidualnego Planu Działania. .

Harmonogram realizacji projektu

Rok 2018/2021

1. Trening usamodzielniający w zakresie funkcjonowania w środowisku społecznym 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r.

2. Trening umiejętności emocjonalnych i kompetencji psychospołecznych 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r.

3. Trening wzmacniający samodzielność kreatywność i skuteczność 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r.

4. Trening usprawniający fizycznie 01.04.2018 r. do 31.03.2021 r.

5. Terapia poprzez kontakt z koniem 01.05.2018 r. do 31.10.2018 r., 01.05.2019 r. do 31.10.2019 r., 01.05.2020 r. do 31.10.2020 r.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu

1. Trening usamodzielniający w zakresie funkcjonowania w środowisku społecznym

W ramach treningu stosowane są ćwiczenia rozwijające podstawowe czynności i umiejętności życia codziennego, samoobsługi oraz zwiększające samodzielność i zaradność osób niepełnosprawnych w życiu społecznym

2. Trening umiejętności emocjonalnych i kompetencji psychospołecznych

W ramach treningu stosowane są ćwiczenia rozwijające umiejętności i kompetencje psychologiczne oraz kompetencje psychospołeczne.

3. Trening wzmacniający samodzielność, kreatywność i skuteczność

W ramach treningu stosowane są ćwiczenia rozwijające podstawowe czynności i umiejętności prowadzące do usprawnienia i kompensacji zaburzonych funkcji społecznych, poznawczych i psychofizycznych spowodowanych niepełnosprawnością.

4. Trening usprawniający fizycznie

W ramach treningu stosowane są ćwiczenia prowadzące do usprawnienia i kompensacji zaburzonych funkcji ruchowych spowodowanych niepełnosprawnością.

5. Terapia przez kontakt z koniem

W ramach hipoterapii stosowane są działania wpływające na poprawę funkcjonowania w sferze ruchowej, emocjonalnej, społecznej intelektualnej i sensorycznej.


2018-04-11 12:17:23 | drukuj
Totus 2002
Współpracujemy