poprzednie zamknij następne
Szansa - Rozwój - Niezależność

Projekty współfinansowane ze środków PFRON 

Tytuły aktualnie realizowanych projektów

Projekt nr I

Nazwa projektu: Szansa - Rozwój - Niezależność

„Kompleksowa rehabilitacja, terapia i zajęcia usprawniające dla osób niepełnosprawnych intelektualnie prowadzone w DRO KSN AW w Milanówku”

Termin realizacji projektu  01.04.2019 do 31.03.2022

Warunki rekrutacji do projektu

Mieszkaniec DRO KSNAW w Milanówku – który  wymaga rehabilitacji i wielokierunkowych działań usprawniających w sferze funkcjonowania społecznego, psychicznego i fizycznego ze względu na rodzaj dysfunkcji rozwojowych. Posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich. Rodzaj prowadzonych zajęć dostosowany jest do każdego beneficjenta  indywidualnie z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz jego możliwości na podstawie Indywidualnego Planu Działania.

Harmonogram realizacji projektu

Rok 2019/2022

1. Zajęcia usamodzielniające w zakresie funkcjonowania w środowisku społecznym  01.04.2019 do 31.03.2022r.

2.Zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalne i kompetencyjne psychospołeczne 01.04.2019 do 31.03.2022r.

3. Zajęcia rozwijające samodzielność kreatywność i niezależność  01.04.2019 do 31.03.2022r.

4. Zajęcia rozwijające sprawność fizyczną oraz sportowo relaksacyjne  01.04.2019 do 31.03.2022r.

5. Terapia poprzez kontakt z koniem 01.06.2019r. do 30.09.2019r., 01.06.2020r. do 20.09.2020r., 01.06.2021r. do 31.09.2021r.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu


1. Zajęcia usamodzielniające w zakresie funkcjonowania w środowisku społecznym 

W ramach zajęć stosowane są ćwiczenia rozwijające podstawowe czynności i umiejętności życia codziennego, samoobsługi oraz zwiększające samodzielność i zaradność osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

2. Zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalne i kompetencyjne psychospołeczne

W ramach zajęć stosowane są ćwiczenia rozwijające umiejętności i kompetencje psychologiczne oraz kompetencje psychospołeczne.

3. Zajęcia rozwijające samodzielność, kreatywność i niezależność

W ramach zajęć stosowane są ćwiczenia rozwijające podstawowe czynności i umiejętności prowadzące do usprawnienia i kompensacji zaburzonych funkcji społecznych, poznawczych i psychofizycznych spowodowanych niepełnosprawnością.

4. Zajęcia rozwijające sprawność fizyczną oraz sportowo relaksacyjne

W ramach zajęć stosowane są ćwiczenia prowadzące do usprawnienia i kompensacji zaburzonych funkcji ruchowych spowodowanych niepełnosprawnością.

5. Terapia przez kontakt z koniem

W ramach hipoterapii stosowane są działania wpływające na poprawę funkcjonowania w sferze ruchowej, emocjonalnej, społecznej intelektualnej i sensorycznej.

Projekt nr II

Nazwa projektu: Od dzieciństwa do samodzielności - wielospecjalistyczna terapia i rehabilitacja prowadzona w Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym KSNAW w Bliznem2019-04-04 11:20:18 | drukuj
Totus 2002
Współpracujemy