poprzednie zamknij następne
Zapytanie ofertowe w zakresie zakupu sprzętu komputerowego

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 „Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej”

 

Zapytanie ofertowe

dotyczy jednostki:

Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Karolkowa 71  01 – 197, Warszawa

tel. 22 862 41 06

termin składania ofert: 10 grudnia 2019

miejsce i sposób składania ofert:

w formie papierowej na adres:

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

ul. Deotymy 41  01-441 Warszawa

lub:

drogą elektroniczną na adres mail:

wtzkarolkowa@ksnaw.pl

osoba udzielająca informacji w sprawie zapytania:

Katarzyna Wdowiak tel. 22 862 41 06

termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy/zamówienia

opis przedmiotu zamówienia:

Zakup laptopów z oprogramowaniem, oraz drukarek do pracowni terapeutycznych.

Ilość zamawianego sprzętu:

3 szt.- laptopów o minimalnej przekątnej ekranu 15,6 cala, z minimalną gwarancją producenta 12 miesięcy, o rozdzielczości minimum 1280 x 720 pikseli, z systemem operacyjnym Windows 7 (lub równoważnym) w języku polskim,

2 szt.- drukarek monochromatycznych formatu A4

Parametry techniczne laptopów:

- Przekątna ekranu: 15.6" – 17.1"

- Rozdzielczość 1280 x 720 - 1920 x 1080 (px)

- Procesor: Intel Core i5, - i7

- Taktowanie bazowe procesora: 2.6 GHz – 3,6GHz

- Wielkość pamięci RAM: 8 GB – 16 GB

- Pojemność dysku: 512 GB – 1 TB

- Typ dysku twardego: SSD

- Rodzaj karty graficznej: Grafika zintegrowana

- Bateria: litowo-jonowa, pojemność 3000 mAh – 4250 mAh

- System operacyjny: Windows 7 Home lub równoważny/nowszy

- Komunikacja: Wi-Fi, LAN 10/100/1000 Mbps,

- Multimedia: kamera, głośniki, mikrofon

 Parametry techniczne drukarek:

 - Technologia druku: laserowa (mono)

- Maksymalny format papieru: A4

- Złącza: USB

- Prędkość druku w czerni: 18 – 32 str./min

- Rozdzielczość druku w czerni (dpi): 600 x 600 – 1200 x 1200

- Załączone materiały eksploatacyjne: toner (startowy)

 Wymagania dotyczące całego zestawu

Komputery wraz z oprogramowaniem powinny zostać dostarczone do użytkownika gotowe do pracy.

Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od oferenta:

- oświadczenie o braku powiązań oferenta
- oświadczenie o sytuacji finansowo- ekonomicznej oferenta

 Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji w części zamówienia A:

80 pkt.– cena

20 pkt.-  gwarancja minimalna na 12 miesięcy

Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji w części zamówienia B:

80 pkt.– cena

20 pkt.-  gwarancja minimalna na 12 miesięcy

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń (złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zapytania).

Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawcy zobowiązują się nie zgłaszać jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

Oferta powinna zawierać łączne koszty związane z realizacją zamówienia, wraz z kosztem dostawy do zamawiającego.

Ceny należy podać w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.2019-12-02 15:18:02 | drukuj
Nowa placówka
1% dla KSN AW
Totus 2002
Współpracujemy