poprzednie zamknij następne
Zapytanie ofertowe w zakresie prac remontowo-naprawczych obejmujących:
Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 „Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej” 

Zapytanie ofertowe
dotyczy jednostki:

Warsztat Terapii Zajęciowej KSNAW,  ul. Deotymy 41, 01- 441 Warszawa
tel: 504 075 442

termin składania ofert: 21 sierpnia 2020 

miejsce i sposób składania ofert:
w formie papierowej na adres:
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej 
ul. Deotymy 41  01-441 Warszawa 
lub drogą elektroniczną:
e-mail: wtzdeotymy@ksnaw.pl

osoba udzielająca informacji w sprawie zapytania:

Artur Wywigacz tel: 534 290 998

termin realizacji zamówienia: 21 dni od daty podpisania umowy / zamówienia – niezwłocznie po wyłonieniu wykonawcy

opis przedmiotu zamówienia:

Adaptacja pomieszczeń - prace remontowo-naprawcze związane z wyposażeniem szatni i montażem podnośnika schodowego (WTZ DEOTYMY)

Opis wykonywanych robót:

* Demontaż glazury i boazerii na ścianach: 10 m2
* Skucie i ułożenie nowej terakoty na podłodze: 22 m2
* Zapełnienie ubytków w ścianach, suficie i podłodze: 122 m2
* Malowanie ścian i sufitu (co najmniej dwukrotne): 100 m2
* Czyszczenie ścian i sufitu 35 m2+ podłogi: 7 m2
* Wypełnianie ubytków w ścianach i suficie 35 m2 i podłodze: 7 m2
* Malowanie ścian i sufitu (co najmniej dwukrotne): 35m2 
* Montaż ścianki z płyty KG – wys 3,5 m, długość 1,8 m
* Montaż obniżonego sufitu z płyty KG pow. 1,8 x 3 m (stelaż z profilu montażowego).

okres gwarancji: minimum 12 miesięcy

Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od oferenta:

- oświadczenie o sytuacji finansowo-ekonomicznej oferenta

Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji:

80 pkt.- cena
15 pkt.- termin wykonania maksymalnie 21 dni
5 pkt.-  gwarancja na wykonane roboty minimum 12 miesięcy

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń (złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zapytania).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyłonienia żadnego wykonawcy lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.2020-08-17 11:06:46 | drukuj
Nowa placówka
1% dla KSN AW
Totus 2002
Współpracujemy