poprzednie zamknij następne
Zapytanie ofertowe w zakresie wykonania remontu łazienek.
Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 „Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej” 

Zapytanie ofertowe
dotyczy jednostki:

Warsztat Terapii Zajęciowej KSNAW ul. Karolkowa 71, 01-197 Warszawa, 
tel: 22 862 41 06
termin składania ofert: 31 sierpnia 2020 

miejsce i sposób składania ofert:

w formie papierowej na adres:
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej 
ul. Deotymy 41  01-441 Warszawa 
lub drogą elektroniczną:
e-mail: wtzkarolkowa@ksnaw.pl

osoba udzielająca informacji w sprawie zapytania:

Katarzyna Wdowiak tel: 22 862 41 06

termin realizacji zamówienia: 21 dni od daty podpisania umowy / zamówienia

opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie remontu łazienek.
Opis wykonywanych robót:
* demontaż starej armatury łazienkowej: 4 krany, 4 umywalki.
* skuwanie starych płytek ściany i podłoga 90 m kw 
*  demontaż starej ościeżnicy drzwiowej
*  wykonanie przeróbek hydraulicznych pod nową armaturę
* wykonanie drobnych prac elektrycznych w tym 3 pkt świetlne
* wykonanie zabudowy w części gdzie są umywalki (podbudowa z płyty GK pod 2 umywalki + montaż glazury) + opuszczenie sufitu nad umywalkami
* tynkowanie, gruntowanie i uzupełnianie większych ubytków po skuciu płytek (ok. 15  m kw)
* montaż stelaży WC wraz z zabudową -2 sztuki
* obłożenie płytkami podłogi i ścian do żądanej wysokości (90 m kw)
* dwukrotne malowanie sufitu (biały) i ścian (kolor), po wcześniejszym uzupełnieniu ubytków
* fugowanie i sylikonowanie
* instalacja umywalek (4 szt) i toalet – 3 szt: (biały montaż) – 3 szt
* udrożnienie odpływów w podłodze w 3 łazienkach.

okres gwarancji: minimum 12 miesięcy

Lista dokumentów / oświadczeń wymaganych od oferenta:


Kryteria oceny i sposób przyznawania punktacji:

80 pkt.- cena
15 pkt.- termin wykonania maksymalnie 21 dni
5 pkt.-  gwarancja na wykonane roboty minimum 12 miesięcy

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń (złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją zapytania)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyłonienia żadnego wykonawcy lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Opis sposobu przygotowania oferty:
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie,2020-08-26 12:04:15 | drukuj
Nowa placówka
1% dla KSN AW
Totus 2002
Współpracujemy