poprzednie zamknij następne
Ulica Integracyjna 2004
Relacja z festynu zorganizowanego w 2004 r.

Festyn Ulica Integracyjna odbył się w maju po raz szósty na zamkniętej dla ruchu ulicy Deotymy na warszawskim Kole.

Organizatorzy z ogromną radością przyjęli informację, że pan prezydent Lech Kaczyński zechciał objąć patronat nad tym świętem.

W organizacji wzięły udział 23 placówki: oświatowe, kulturalne, rehabilitacyjne i rehabilitacyjno-terapeutyczne, 3 organizacje pozarządowe, harcerze z ZHP i ZHR.
Do współorganizacji zaproszono policję, straż miejską.

W imprezie wzięło udział ok. 1000 osób: byli wśród nich zdrowi i niepełnosprawni, dzieci, młodzież dorośli, całe rodziny. Na ulicy Deotymy przez czas trwania imprezy – dzięki dotacji Miasta st. Warszawy odbywał się koncert, w którym wzięli udział zarówno artyści profesjonalni (TV Budzik, mistrzowie Polski w tańcu na wózkach, fundacje: Alteri, Dr Clown) i zespoły amatorskie z pobliskich placówek. Występy były przeplatane aukcją prac osób zdrowych i niepełnosprawnych, którą prowadzili na zmianę dwaj aktorzy.

Po Mszy św. odprawionej przez ks. Biskupa Tadeusza Pikusa, w Zespole Szkół nr 32- placówce, która w tym roku stała się wiodącą, odbyła się konferencja, w czasie której zaprezentowano ostatnie ogniwo łańcucha integracji na Woli - nową integracyjna klasę licealną.

Wręczono, wykonane dzięki dotacji Miasta St. Warszawy przez artystkę plastyka, piękne medale integracji 4 osobom, które w wyjątkowy sposób przyczyniają się do szerzenia integracji osób niepełnosprawnych ze zdrową częścią społeczeństwa.

Imprezę poprzedziła szeroka akcja promocyjna: w TV (w programie Kawa czy herbata, radiu (Radio Plus i Bis), w prasie ( Gazeta Stołeczna, Kurier Wolski). Zaproszenia zostały przygotowane wraz z plakatami w jednakowej szacie graficznej i rozesłane do urzędów, z którymi współpracują organizatorzy: Urzędu Miasta, Dzielnicy Wola, Marszałkowskiego, wojewódzkiego, starostw, kuratorium, PFRON-u, Rad Miasta i Dzielnicy, organizacji pozarządowych, DPS-ów, parafii, szkół, przedszkoli, mediów. Informacja odbywała się również poprzez internet.

2009-06-01 10:42:51 | drukuj
Totus 2002
Współpracujemy