poprzednie zamknij następne
"Krok ku samodzielności"
W dniach 10.10 -15.11.2011 r. realizujemy zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej w ramach projketu WCPR "Integracja dla samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL - Priorytet VII - Poddziałanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR-y.

2011-10-24 16:49:25 | drukuj
Zawody sportowe - "Jesień 2011"
20 października 2011 r. odbędą się kolejne już zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych - "Jesień 2011", w Hali Sportowej OSiR Dzielnicy Wola przy ul. Obozowej 60 w Warszawie. To zawody sportowe dla wszystkich uczestników placówek naszego Stowarzyszenia. Od kilku już lat spotykamy się, aby poprzez sport i ruch poznać zasady fair play, wspólnie integrować się i dobrze bawić. Zawody mogą odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawa
  

2011-10-14 15:00:49 | drukuj
Serdeczne gratulacje!
Z wielką radością przyjęliśmy informację, że w dniu 8 października 2011 r. Ks. dr prałat Jana Sikorski - asystent kościelny i serdeczny przyjaciel naszego Stowarzyszenia otrzymał nominację Stolicy Apostolskiej wynoszącą Go do godności infułata. Bardzo cieszymy się i serdecznie gratulujemy!

2011-10-11 15:54:45 | drukuj
Podziękowanie

2011-10-11 09:52:46 | drukuj
Spotkanie w Brwinowie
W dniu 8 października br. (sobota) o godzinie 12.00 w naszej nowej placówce w Brwinowie przy ulicy Wiosennej 21, odbędzie się spotkanie, na które zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów przyszłych mieszkańców nowej placówki.
2011-09-26 14:36:08 | drukuj
Nowa placówka
1% dla KSN AW
Totus 2002
Współpracujemy