poprzednie zamknij następne
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów KSN AW
Zarząd Główny Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów KSN AW, które odbędzie się:

1 grudnia 2010 r. (środa) godz. 1700
w Warsztacie Terapii Zajęciowej KSN AW
przy ul. Karolkowej 71 w Warszawie.


Porządek obrad :

1. Powitanie delegatów.
2. Przedmiotem zebrania będzie zmiana statutu KSN AW zgodnie
z wymogami ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
3. Szczegółowe informacje na temat nowego domu stałego pobytu
w Brwinowie.
4. Zakończenie zebrania modlitwą.


2010-11-18 10:43:12 | drukuj
Dziękujemy!
Serdecznie dziekujemy wszystkim osobom, które przekazały 1% swojego podatku na rzecz Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.
Pozyskane w ten sposób środki przeznaczymy na działalność statutową Stowarzyszenia.

2010-11-18 10:25:30 | drukuj
Msza św. integracyjna
Serdecznie zapraszamy na Mszę św. integracyjną 14 listopada 2010 r., w dolnym kościele św. Józefa przy ul. Deotymy 41 w Warszawie o godz. 13.00.
2010-10-08 22:26:59 | drukuj
Szkolenie
W dniach 7-10 października 2010 w WTZ przy ul.Deotymy 41 w Warszawie odbędzie się kolejne spotkanie z cenionym pedagogiem Panią Małgorzatą Kwiatkowską, przeznaczone dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Planujemy podjęcie takich tematów, jak m.in.radzenie sobie z agresją dzieci i radzenie sobie z nią przez nich samych, ich dążenie do samodzielności i nasze postawy wobec niej, jak wykorzystać dany nam jeszcze wspólny czas itp.

Spotkania odbędą się wg następującego porządku:
7 października godz. 16-20
8 października godz. 16-20
9 października godz. 9-19
10 października godz. 10-13.
Przewidujemy czas na indywidualne konsultacje- jeśli ktoś Państwa ma na nie chęć- prosimy o kontakt: Izabela Kędzierska tel. /22/ 837 42 61 lub /22/ 862 41 06.

Szkolenie odbywa się dzięki dotacji ze środków M. St. Warszawy. Dziękujemy!
2010-09-30 15:12:06 | drukuj
Spotkanie popielgrzymkowe
Ksiądz Robert Sołtysiak serdecznie zaprasza na spotkanie popielgrzymkowe pątników grupy św. Józefa, które odbędzie się 9 października 2010 roku o godz. 11.00 w dolnym kościele parafii Opatrzności Bożej przy ul. Karola Dickensa 5 (Ochota) w Warszawie.
2010-09-16 15:09:38 | drukuj
Nowa placówka
1% dla KSN AW
Totus 2002
Współpracujemy