poprzednie zamknij następne
Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze delegatów KSNAW

Szanowni Państwo, Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej!

Walne Zgromadzenie sprawozdawczo - wyborcze za rok 2020 odbyło się w piątek 28 maja br.
Zebranie odbyło się w warunkach ograniczonych przez stan epidemii, a więc poprzez pełnomocnika (radcę prawnego) reprezentującego 31 delegatów. 
Oprócz pełnomocnika, w walnym zgromadzeniu wzięła udział minimalna liczba uczestników:  prezes Stowarzyszenia oraz przewodniczący zebrania i protokolant.
Rolą tegorocznego Walnego Zgromadzenia było zatwierdzenie sprawozdań (i tak się stało: zatwierdzono sprawozdania merytoryczne, finansowe i Komisji Rewizyjnej) oraz wybór członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 
Wszyscy uprawnieni delegaci oddali swój głos.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:
Anna Kwiek, Barbara Popielarczyk i Lidia Szczepańska.

Członkami Sądu Koleżeńskiego są:
Barbara Kaczmarska, Matylda Koselska, Lidia Rażniewska.

Walne Zgromadzenie podjęło także uchwałę w sprawie wydłużenia kadencji zarządów oddziałów, z powodu stanu epidemii i trudności w zorganizowaniu walnych zgromadzeń w oddziałach.

Kadencje zostały wydłużone do 30 czerwca 2022 r.

Dziękujemy Zarządom Oddziałów za dobrą i terminową współpracę przy wyborach delegatów i kompletowaniu dokumentacji, delegatom za 100% frekwencję.

Nowym członkom Komisji Rewizyjnej i Sąd Koleżeńskiego również dziękujemy  za gotowość współpracy,  gratulujemy wyboru  i życzymy.jak najmniej spraw do rozpatrywania :)

Kierujemy też serdeczne podziękowania za pracę w poprzedniej kadencji członkom KR i SK - p.Annie Świderskiej i p. Jakubowi Świderskiemu, p. Barbarze Wonsiewicz i p. Małgorzacie Kopczyńskiej.

 

Zarząd Główny KSN AW


2021-06-01 14:25:37 | drukuj
Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych
Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju organizator Pieszej Pielgrzymki Niepełnosprawnych podjął decyzję o odwołaniu tegorocznej pielgrzymki.
Decyzja organizatorów podyktowana jest troską o zdrowie pielgrzymów, przyjmujących nas gospodarzy oraz służb zaangażowanych w organizację i bezpieczny przebieg pielgrzymki. Jednocześnie jesteśmy pełni wiary, że 2022 roku będziemy mogli wspólnie wyruszyć na pielgrzymi szlak!

2021-05-19 11:59:18 | drukuj
Koncert "Ku pamięci Ks. Stanisława Jurczuka"

Zapraszamy do wysłuchania koncertu „Ku pamięci ks. Stanisława Jurczuka" w wykonaniu Dominika Strzelca. 
https://drive.google.com/file/d/1e_GX7pJ7OsdbrNd9pfmldzNsNO8AFlNG/view?usp=sharing


2021-04-12 11:11:16 | drukuj
Pierwsza rocznica śmierci śp. Ks. Stanisława Jurczuka
 
 


 2021-04-01 12:48:58 | drukuj
Wielkanoc 2021

 
2021-03-31 09:56:16 | drukuj
Totus 2002
Współpracujemy