poprzednie zamknij następne
"Program wyrównywania szans między regionami III"

Warsztat Terapii Zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku zakupił minibus marki RENAULT TRAFIC w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zakup pojazdu możliwy był dzięki dofinansowaniu: 
- ze środków PFRON w kwocie: 81 000,00 zł
- ze środków Powiatu Grodziskiego w kwocie: 47 000,00 zł 
- ze środków własnych Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych A.W. w kwocie: 7 000,00 zł

Całkowity koszt zakupu pojazdu wyniósł: 135 000,00 zł
Minibus jest fabrycznie nowy, posiada 9 miejsc do przewozu osób niepełnosprawnych oraz stanowisko do kotwiczenia wózka inwalidzkiego.

                       
2020-12-15 16:40:08 | drukuj
Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2020

Dnia 7 grudnia 2020 r. wręczono wyróżnienia Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2020.

Wyróżnienia Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej przyznawane są co roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Aspirują do nich wyróżniające się w lokalnym środowisku podmioty ekonomii społecznej oraz osoby
i instytucje z otoczenia ekonomii społecznej wspierające oraz zaangażowane w rozwój i propagowanie tej formy przedsiębiorczości na Mazowszu.


Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że  gronie nagrodzonych znalazł się Warsztat Terapii Zajęciowej KSNAW w Piasecznie z filią w Górze Kalwarii.
To już trzecie wspólne wyróżnienie!

Serdecznie gratulujemy!!!

„Dziękuję serdecznie za Wasz wkład pracy. Tworzymy wyjątkowy ośrodek. Mam nadzieję, że w tym trudny roku choć na chwilę zapomnimy o problemach. Gratulacje dla naszego zespołu!!!”

Łukasz Owczarek – Kierownik WTZ Piaseczno, Prezes KSNAW

 


2020-12-08 09:59:25 | drukuj
Wspomnienie Wszystkich Zmarłych

W dniu wspomnienia wszystkich zmarłych, pragniemy w sposób szczególny objąć modlitwą naszego drogiego Ks. Stanisława Jurczuka, który nagle i niespodziewanie odszedł 11 kwietnia 2020 r.
Ksiądz Stanisław był prezesem KSNAW, wybitnym liderem  naszej organizacji, ale przede wszystkim był duszpasterzem, opiekunem i ojcem dla wielu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jego odejście to bolesna rana i wielka wyrwa, której nie da się zasklepić. Dziękujemy dziś Bogu za Jego życie i kapłańską posługę. Zwracamy się w modlitwie do Boga z ufnością, by zmarli mieli udział w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią


2020-11-02 09:33:51 | drukuj

Wszyscy jesteśmy powołani do świętości…

 

 

Nasi święci Orędownicy, którzy w tym roku odeszli do Domu Ojca.


2020-10-31 20:58:03 | drukuj
Projekt "Bezpieczne WTZ"

Warsztaty Terapii Zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych
Archidiecezji Warszawskiej korzystają ze wsparcia finansowego
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizującego projekt „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami” finansowanego ze środków programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.2020-10-31 19:12:36 | drukuj
Nowa placówka
1% dla KSN AW
Totus 2002
Współpracujemy