Kontakt
Zarząd  Główny KSN AW
ul. Deotymy 41
01-441 Warszawa

tel./fax 22 837 42 61
tel. 22 877 15 90
e-mail: ksnaw@ksnaw.pl
www.ksnaw.pl

KRS 0000 21 55 85
Regon
011122045
NIP 527- 21- 28 -691

Konto Stowarzyszenia
ING Bank Śląski
92 1050 1012 1000 0090 3168  7669
2018-12-07 20:01:28