PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest zleceniodawcą projektów:

1.   Konkurs nr 4

1.   Konkurs nr. 7

2.   Konkurs nr. 13

3.   Konkurs nr. 24

4.   Kurs na samodzielność

Projekty są współfinansowane ze środków PFRON.
, 2016-08-17 15:12:10