Pielgrzymka 2003
XII Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych  z Warszawy na Jasną Górę

2009-05-31 20:31:28