Ulica Integracyjna 2005
Relacja z festynu zorganizowanego w 2005 r.

Festyn Ulica Integracyjna odbył się po raz 7 na ulicy Deotymy w dniu 21 maja 2005 r. Piękna pogoda i atrakcje, jakie zapewniliśmy dzięki dotacjom z Biura Sportu M. St. Warszawy, Wydziału Kultury Dzielnicy Wola M.St. Warszawy oraz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem WPCR-MOZiRON, zapewniły bardzo dobrą frekwencję.

Udział wzięło ponad dwieście osób niepełnosprawnych na ogólną liczbę ok. 800-1000 osób. Byli to:
dzięki dotacji mogliśmy zapewnić:

2009-06-01 10:41:30