Szkolenia dla porządkowych kierujących ruchem pieszych
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. nr 132, poz. 839) w sprawie kierowania ruchem drogowym jesteśmy zobowiązani przeszkolić porządkowych kierujących ruchem podczas przemarszu pieszej pielgrzymki.


2009-06-01 10:30:25