Boże Narodzenie 2009
Boże Narodzenie to szczególny czas, w którym uświadamiamy sobie istotę ludzkiego istnienia jaką jest miłość Boga do ludzi. Jak niegdyś w Betlejem tak i dziś, dla każdego z nas rodzi się Jezus, aby niósł nową nadzieję.

Na radosny czas Bożego Narodzenia, życzę wraz z całą wspólnotą, betlejemskiego światła prowadzącego zawsze w kierunku Jezusa. Niech Jego łaska towarzyszy w codziennych pracach, a Nowy Rok 2010 niech będzie czasem dzielenia się miłością.

Ks. Stanisław Jurczuk wraz z całą wspólnotą

2009-12-22 10:01:10