Zarząd Główny Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej zaprasza na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów  KSN AW, które odbędzie się:

19.04.2018 r. (czwartek) o  godz. 17.00 w Warsztacie Terapii Zajęciowej KSN AW przy ul. Karolkowej 71 w Warszawie.

Porządek obrad :

1. Powitanie Delegatów i przedstawienie porządku zebrania.

2. Przedstawienie  rocznego  sprawozdania Zarządu Głównego KSNAW.

3. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

4. Przedstawienie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Prezesa KSN AW.

7. Wybór Zarządu Głównego KSN AW.

8. Wybór Komisji Rewizyjnej.

9.Wybór Sądu Koleżeńskiego.

10. Wolne wnioski.

Zakończenie zebrania modlitwą.

Z treścią sprawozdań można zapoznać się dwa tygodnie przed terminem walnego Zgromadzenia  w biurze Stowarzyszenia lub na stronie internetowej www.ksnaw.pl

 


2018-03-19 15:45:07