Wielkanoc 2018

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.

Kto we mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie na wieki”

/J 11, 25-26/

 

  

 

Świętujemy najradośniejsze wydarzenie w historii świata:
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.

 Z tej okazji życzymy wiary w Boga i drugiego człowieka
oraz umiejętności dostrzegania piękna tego świata.

Niech Chrystus Zmartwychwstały, napełnia
pokojem i miłością, oddala trudności,
obdarza błogosławieństwem i pozwala
z nadzieją patrzeć w przyszłość
.


2018-03-29 13:15:33