Zapytanie ofertowe w zakresie zakupów sprzętu komputerowego
Zapytanie ofertowe w zakresie zakupów sprzętu komputerowego obejmujące:

Część A:
Zakup laptopów i drukarek do pracowni terapeutycznej WTZ Karolkowa
Część B:
Zakup tabletów z oprogramowaniem do komunikacji alternatywnej WTZ Piaseczno.2019-11-22 08:40:33