Zapytanie ofertowe w zakresie przeprowadzenia szkoleń.
Zapytanie ofertowe w zakresie wykonania szkoleń obejmujące:

Część A:
Przeprowadzenie szkolenia ze stosowania przymusu bezpośredniego w DPS Brwinów.
Część B:
Przeprowadzenie szkolenie z komunikacji alternatywnej w DPS Brwinów.
Część C:
Przeprowadzenie szkolenia w formie superwizji w WTZ Piaseczno.
Część D:
Przeprowadzenie szkolenia dla kadry administracyjnej w zakresie prawa, podatków i finansów w KSNAW Warszawa.

2019-10-01 09:50:02