Prezydent RP Andrzej Duda nadał

za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy, za pracę duszpasterską i działalność społeczną

 

KRZYŻ KOMANDORSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 pośmiertnie

 ks. Stanisławowi Jurczukowi

 duszpasterzowi osób niepełnosprawnych, założycielowi i prezesowi Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, inicjatorowi pieszych pielgrzymek osób niepełnosprawnych z Warszawy na Jasną Górę, 

członkowi Narodowej Rady Rozwoju.

 


2020-04-17 16:06:09