Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów
Zarząd Główny KSN AW zaprasza na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Stowarzyszenia, które odbędzie się: 14 kwietnia 2010 r. (środa) godz. 17.30 w Warsztacie Terapii Zajęciowej KSN AW przy ul. Karolkowej 71 w Warszawie.
Porządek obrad :
1. Powitanie Delegatów i przedstawienie porządku zebrania
2. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia (merytoryczne)
3. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
5. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
6. Wolne wnioski
7. Zakończenie zebrania modlitwą
Ze sprawozdaniami można zapoznać się dwa tygodnie przed zebraniem w biurze Stowarzyszenia lub na stronie internetowej Stowarzyszenia.
2010-04-06 15:41:54