Projekt "Wsparcie dla Mazowsza"


Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, informuje, iż Dom Pomocy Społecznej KSN AW w Brwinowie, przy ul. Wiosennej 21 i Dom Rehabilitacyjno – Opiekuńczy KSN AW w Milanówku, przy ul. Piasta 5 otrzymał grant na wspieranie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID – 19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.


2020-10-22 14:36:43