Projekt "Bezpieczne WTZ"

Warsztaty Terapii Zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych
Archidiecezji Warszawskiej korzystają ze wsparcia finansowego
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizującego projekt „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami” finansowanego ze środków programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.2020-10-31 19:12:36