W dniu 05.01.2021 r. Dom Pomocy Społecznej KSNAW w Brwinowie otrzymał dwa bardzo cenne urządzenia, które będą ważnym zabezpieczeniem życia i zdrowia mieszkańców Domu. Sprzęty zostały zakupione dzięki staraniom Zarządu Głównego KSNAW.
Koncentrator tlenu zakupiony został ze środków przekazanych przez Panią Violettę Mazowiecką z najbliższą rodziną i przyjaciółmi rodziny.
Defibrylator zakupiony został ze środków pozyskanych przez KSNAW.
2021-01-08 11:48:17