"Program wyrównywania szans między regionami III"

Warsztat Terapii Zajęciowej KSNAW w Piasecznie jest jednym z największych na Mazowszu tego typu ośrodków. Zlokalizowany jest w trzech budynkach co również jest wyjątkowe w skali całego województwa. Z codziennej rehabilitacji społecznej i zawodowej korzysta 70 uczestników, którzy dojeżdżają na zajęcia ze wszystkich gmin powiatu piaseczyńskiego. Transport osób z niepełnosprawnością do tak dużego ośrodka jest dużym wyzwaniem. Dlatego zakup nowego samochodu poprawi sytuację wielu osób uczęszczających do ośrodka przy ulicy Modrzewiowej 2 w Piasecznie.  

Zakup minibusa marki RENAULT TRAFIC możliwy był dzięki przystąpieniu Powiatu Piaseczyńskiego do programu ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i dofinansowaniu ze środków Funduszu w kwocie 81.000, 000 zł. Kwotę 54.000, 00 zł wkładu własnego udało się pozyskać Stowarzyszeniu, dzięki darczyńcom, wpłatą z odpisu 1% podatku i działalności WTZ.  Całkowity koszt zakupu pojazdu wyniósł: 135 000,00 zł.

Minibus jest fabrycznie nowy, posiada 9 miejsc do przewozu osób niepełnosprawnych oraz przystosowany jest do przewozu osób poruszających się na wózkach elektrycznych .


2021-02-02 12:50:10