Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęcherach prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej zakupił minibus marki Ford w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zakup pojazdu możliwy był dzięki dofinansowaniu: 

- ze środków PFRON w kwocie: 100 730,00 zł
- ze środków własnych Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w kwocie: 120 424,00 zł

Całkowity koszt zakupu pojazdu wyniósł: 221 154,00 zł

Minibus jest fabrycznie nowy, posiada 9 miejsc do przewozu osób niepełnosprawnych, platformę podjazdową oraz dwa stanowiska do kotwiczenia wózków inwalidzkich. Dzięki temu zakupowi zwiększy się dostępność terapii na terenie Powiatu Piaseczyńskiego dla osób z niepełnosprawnościami.

2022-10-14 11:14:42