poprzednie zamknij następne
Trening umiejętności emocjonalnych

Trening umiejętności emocjonalnych

Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku od 8.00-16.00STYCZEŃ – MARZEC 2016
Podczas zajęć uczestniczyliśmy w zabawach integracyjnych, co pomagało nam jeszcze lepiej się poznać i uczyło współpracy. Pomagały nam w tym zajęcia choreoterapeutyczne, które pozwalały wyrażać nagromadzone emocje i budować relacje z innymi. Graliśmy też w gry planszowe, podczas których uczyliśmy się wiary we własne siły, kontrolowania swoich emocji , oraz radzenia sobie ze stresem w sytuacji przegranej.

KWIECIEŃ –CZERWIEC 2016
Braliśmy udział w terapii psychologicznej, prowadzącej  grupowo. Podczas zajęć słuchaliśmy też opowiadań terapeutycznych, które były dla nas okazją do wyrażania  własnych potrzeb, myśli i przeżyć, rozumienia własnego postępowania. W sytuacjach zadaniowych uczyliśmy się konstruktywnych sposobów radzenia sobie z agresją własną i cudzą.
Podjęliśmy też wyzwanie związane z układaniem puzzli, przez co kształtowaliśmy koncentrację i utrzymanie uwagi, ćwiczyliśmy analizę i syntezę wzrokową. Choć początkowo nie było to łatwe, z czasem układanie obrazków 60 – elementowych nie stanowiło już dla nas większego wyzwania, a niektórzy z nas odkryli szczególne predyspozycje w tym względzie.  
    
LIPIEC- WRZESIEN 2016
Podczas terapii psychologicznej utrwalaliśmy nabywane umiejętności w zakresie rozpoznawania i nazywania własnych stanów emocjonalnych, oraz radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Pomagały nam w tym ćwiczenia dramowe, w których mogliśmy w bezpieczny sposób uczyć się zachowań akceptowanych społecznie.  
Dużo czasu poświęcaliśmy naszej nowej pasji, którą okazało się układanie puzzli. Dla niektórych z nas zestawy 100 elementowe okazały się już zdecydowanie zbyt małe. Choć wydawało się to ogromnym wyzwaniem, zmierzyliśmy się – z doskonałym rezultatem - z układanką składającą się z 1000 elementów! Wymagało to niewątpliwie zachowania konsekwencji w działaniu i wytrwałości w dążeniu do celu. Chętnie też braliśmy udział w zajęciach z choreoterapii oraz korzystaliśmy z rozmów indywidualnych z psychologiem.
    
PAZDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2016
Oprócz standardowej terapii psychologicznej kształtowaliśmy umiejętności szkolne w zakresie czytania, pisania, liczenia, co pozwalało nam na większą samodzielność  oraz wzmacniało poczucie własnej wartości. Prowadziliśmy rozmowy indywidualne, które pomagały radzić sobie ze stresem, agresją oraz wyrażać własne przeżycia, potrzeby i myśli.
W gabinecie psychologicznym zgromadziliśmy już imponującą kolekcję ułożonych przez nas puzzli. Motywowało nas to niewątpliwie do dalszej pracy.

STYCZEŃ – MARZEC 2017
Podczas terapii psychologicznej uczyliśmy się wyrażania emocji w sposób adekwatny do sytuacji. Rozmawialiśmy o konstruktywnych sposobach radzenia sobie ze złością, oraz trenowaliśmy asertywne zachowania. Kształtowaliśmy nadal umiejętności szkolne w zakresie czytania, pisania, liczenia. Uczyliśmy się podejmowania decyzji i dokonywania wyborów.

KWIECIEŃ –CZERWIEC 2017
Codzienne życie przynosiło wiele sytuacji, które były doskonałą okazją do rozmów podczas terapii psychologicznej o napotykanych problemach, jak i radościach oraz sukcesach. Wypowiadanie w grupie swoich przemyśleń, mówienie o trudnych emocjach pozwalało przezwyciężyć poczucie osamotnienia. Nadal uczyliśmy się radzić sobie ze stresem, agresją cudzą i własną, oraz rozumienia motywów własnego postępowania.
Chętnie graliśmy w gry planszowe, które były doskonałą okazją do uczenia się podejmowania decyzji i dokonywania wyborów oraz  uczenia się kontrolowania emocji. Braliśmy udział w zabawach integracyjnych, które pomagały nam lepiej poznawać się oraz akceptować swoje ograniczenia. Korzystaliśmy też z zajęć z elementami choreoterapii, podczas których podczas ruchu mogliśmy wyrażać nagromadzone emocje.

LIPIEC - WRZESIEŃ 2017
Na zajęciach treningu psychologicznego uczyliśmy się panowania nad  i wyciszania naszych emocji. Bardzo pomogły nam w tym ćwiczenia z układania puzzli. Niektórzy doszli już do takiej perfekcji, że rozpoczęliśmy układnie puzzli składających się z 13200 elementów. Ułożenie tak dużych puzzli jest doskonałym ćwiczeniem  uczenia się pracy zespołowej. Choreoterapia natomiast pozwoliła na wyrażanie  emocji  poprzez ruch. Zajęcia grupowe miały na celu naszą dalszą integrację i poznawanie oraz akceptowanie siebie nawzajem a w szczególności naszych różnic. Podczas rozmów indywidualnych rozwiązywaliśmy nasze problemy związane z samooceną i postrzegania nas jako pełnoprawne osoby.
PAŹDZIERNIK- GRUDZIEŃ 2017
Piękny czas jesieni przyniósł ze sobą potrzebę przeżywania trudnych czasem dla mieszkańców naszego Domu emocji związanych z Dniem Zadusznym, czasem tęsknoty za bliskimi, którzy odeszli już z tego świata. Wiele łez i trudnych emocji zamieniło się w gabinecie psychologa w uczucia zadumy, nadziei, potrzebę szacunku, do tych, którzy są blisko nas. Zajęcia wyciszały nas, spacerowaliśmy, układaliśmy puzzle, rozmawialiśmy. Uczyliśmy się cieszyć kolorami jesieni, akceptować swoje uczucia i wyrażać jej jak najdokładniej. Nazywaliśmy je  i uczyliśmy się nimi dzielić ze sobą, kształtowaliśmy poczucie wzajemnej więzi. Korzystaliśmy z programów komputerowych, które poszerzają zasób słów ze sfery emocjonalnej, rysowaliśmy, układaliśmy układanki i czytaliśmy, słuchaliśmy muzyki.
Czas przygotowań do świąt, pełen intensywnych przygotowań, także wymagał wsparcia terapeutycznego w zakresie emocjonalnym i duchowym. Uczyliśmy się wytrwałej pracy, asertywności we wzajemnych stosunkach, uczynności i pozytywnego nastawienia do siebie, przebaczania błędów, podejmowania decyzji. Uczyliśmy się odpoczywać, planować pracę. Kształtowaliśmy umiejętność przygotowywania warsztatu pracy, właściwej oceny jej efektów. Podczas zajęć z elementami choreoterapii wyciszaliśmy nagromadzone emocje, uczyliśmy się zadawania pytań, cierpliwości i szacunku do współmieszkańców, konstruktywnej oceny, współdziałania.
Pamiętaliśmy o wzajemnej życzliwości, uczyliśmy się celebrować święta. Dom przy ul. Wiosennej z każdym rokiem staje się coraz bardziej naszym drugim domem obok rodzinnego. Czas świąteczny był  tego najpiękniejszym wyrazem, pokazał naszą wzajemną więź, umiejętność coraz lepszego bycia ze sobą. Terapia psychologiczna jak najbardziej pozwala mieszkańcom i wszystkim pracownikom coraz lepiej funkcjonować w dps , dbać o emocjonalny rozwój nas wszystkich.Styczeń – Marzec 2018
Na zajęciach z choreoterapii uczyliśmy się wyrażać swoje emocje poprzez ruch. Nowym elementem były zajęcia z zumby podczas których mogliśmy uwolnić nasze emocje. Podczas balu karnawałowego ćwiczyliśmy kreatywność wymyślając wspólne tańce które sprzyjały integracji wszystkich mieszkańców.
Okres Wielkiego Postu to był czas podczas którego zastanawialiśmy się nad naszymi wadami i słabymi stronami. Ćwiczyliśmy wzajemne pomaganie sobie w codziennych obowiązkach, a także przygotowując Misterium „Mój Chrystus połamany’. Przedstawienie to zapoczątkowało nasze domowe spotkanie wielkanocne.
2017-07-04 07:33:26 | drukuj
Nowa placówka
1% dla KSN AW
Totus 2002
Współpracujemy