poprzednie zamknij następne
Zajęcia przy udziale konia

Zajęcia przy udziale konia

Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku od 8.00-19.00

Maj – Lipiec 2016
Zajęcia przy udziale konia prowadzimy w celu jednoczesnego wpływania na sferę ruchową, emocjonalną, społeczną, intelektualną i sensoryczną. Na początku zajęć uczyliśmy się zasad obcowania z końmi (zasad bezpiecznego przy nich przebywania). Poznawaliśmy sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć hipoterapii. Gdy już wszystko wiedzieliśmy rozpoczęliśmy część praktyczną. Skupialiśmy się przede wszystkim na usprawnianiu  koordynacji wzrokowo ruchowej, relaksacji i osłabieniu reakcji nerwowych. Doskonaliliśmy orientację w przestrzeni i schemacie własnego ciała.Sierpień – Październik 2016    
Podczas terapii rozwijaliśmy możliwości lokomocyjne, zwiększaliśmy poczucie własnej wartości. Nawet gorsza pogoda nie demotywowała nas i dzielnie szliśmy na zajęcia przez co uczyliśmy się odpowiedzialności oraz zwiększania motywacji do wykonywania ćwiczeń. Dodatkowo podczas czekania na swoją kolei rozwijaliśmy umiejętność nawiązywania pozytywnych kontaktów społecznych.

Maj – Lipiec 2017
    Zajęcia przy udziale konia rozpoczęliśmy od zapoznania się z nowym hipoterapeutą. Na początku przypominaliśmy sobie zasady obcowania z końmi, oraz omówiliśmy  sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć hipoterapii. Gdy już wszystko wiedzieliśmy rozpoczęliśmy część praktyczną. Skupialiśmy się przede wszystkim na zwiększeniu poczucia własnej wartości oraz zmniejszeniu zaburzeń emocjonalnych. Doskonaliliśmy rozwój samodzielności i zwiększenie możliwości koncentracji uwagi.Sierpień - Październik 2017
Podczas zajęć przy udziale konia rozwijaliśmy możliwości lokomocyjne, rozwijaliśmy również koordynację wzrokowo – ruchową, zwiększaliśmy poczucie własnej wartości. Doskonaliliśmy rozwój samodzielności i zwiększenie możliwości koncentracji uwagi. Jeżdżąc na koniu wykonywaliśmy ćwiczenia czynne – wolne przez co wzmacnialiśmy siłę naszych mięśni oraz doskonaliliśmy umiejętność utrzymywania równowagi. Pogoda nie zawsze dopisywała ale dzielnie szliśmy do naszych koników co uczyło nas odpowiedzialności.

2017-07-04 08:17:41 | drukuj
Nowa placówka
1% dla KSN AW
Totus 2002
Współpracujemy