poprzednie zamknij następne
Trening usprawniający fizycznie
Kwiecień – Czerwiec 2018
Na zajęciach rehabilitacyjnych w tym czasie usprawnialiśmy zakresy ruchu w poszczególnych stawach poprzez ćwiczenia czynno – bierne, ćwiczenia czynne. Poprawialiśmy elastyczności mięśni, oraz usprawnialiśmy funkcje krążeniowo – oddechowe poprzez ćwiczenia rozluźniające i pozycje ułożeniowe (relaksacyjne). Zajmowaliśmy się redukcją przykurczy mięśniowych wykorzystując ćwiczenia rozciągające.Lipiec – Wrzesień 2018
W letnim okresie korygowaliśmy wady postawy wykonując ćwiczenia rozluźniające, poizometryczną relaksację mięśni. Doskonaliliśmy prawidłowy chód oraz utrzymanie prawidłowej postawy ciała i równowagę. Wykonywaliśmy również ćwiczenia ogólnokondycyjne, ćwiczenia na przyrządach.  
Październik – Grudzień 2018
W okresie tym pracowaliśmy nad relaksacją powięziowo – mięśniową stosując różne pozycje ułożeniowe, poizometryczną relaksację mięśni, oraz ćwiczenia oddechowe. Doskonaliliśmy koordynację wzrokowo – ruchową, utrzymywanie prawidłowej postawy ciała wykonując ćwiczenia czynne wolne, ćwiczenia ogólnokondycyjne, ćwiczenia przyrządowe, jak również pionizację bierną oraz czynną. Ćwiczenia w systemie bloczkowo – ciężarkowym natomiast pomagały utrzymać prawidłowe zakresy ruchu w stawach kończyn górnych i dolnych.
Styczeń – Marzec 2019
W trakcie zajęć usprawniających fizycznie doskonaliliśmy i utrwalaliśmy osiągnięte efekty naszej pracy wykonując poszczególne ćwiczenia dobrane dla każdego z nas indywidualnie przez naszego fizjoterapeutę. Doskonaliliśmy  koordynację wzrokowo – ruchową jak i motorykę małą i dużą.  Ćwiczyliśmy utrzymywanie pionowej sylwetki, poprzez ćwiczenia stabilizacyjne oraz równoważne, ćwiczenia prawidłowego wzorca chodu. Wzmacnialiśmy siłę mięśniową  wykonując ćwiczenia na przyrządach rehabilitacyjnych.Kwiecień – czerwiec 2019
Zajęcia na sali rehabilitacyjnej prowadziliśmy w celu poprawy w sferze funkcjonowania ruchowego oraz utrzymania dotychczas nabytych funkcji ruchowych. Redukowaliśmy przykurcze mięśniowe wykonując ćwiczenia rozciągające oraz poprzez stosowania poizometrycznej relaksacji mięśni. Usprawnialiśmy  również elastyczność mięśni wykonując pozycje ułożeniowe , terapię tkanek miękkich  oraz masaż klasyczny i wibracyjny.Lipiec - wrzesień
W czasie wakacji doskonaliliśmy utrzymywanie prawidłowej postawy ciała, wykonując ćwiczenia ogólnokondycyjne, ćwiczenia rozluźniające mięśnie. Doskonaliliśmy również ćwiczenia prawidłowego chodu w ośrodku jak i w ogrodzie, wykonując ćwiczenia wolne na przyrządach oraz ćwiczenia w odciążeniu wzmacnialiśmy siłę mięśniową. Był to bardzo pracowity czas przygotowujący nas do zimy.Październik - grudzień 2019
Okres jesienno – zimowy poświęcaliśmy utrzymaniem prawidłowej postawy ciała, wykonując ćwiczenia pionizacyjne, ćwiczenia wzmacniające mięśnie stabilizujące tułów, oraz ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej. Usprawnialiśmy siłę kończyn górnych i dolnych wykonując ćwiczenia czynne – wolne jak i czynne z oporem w systemie bloczkowo - ciężarkowym na UGULU. Usprawnialiśmy również funkcje krążeniowo – oddechowe poprzez stosowanie pozycji ułożeniowych, treningów relaksacyjnych oraz ćwiczeń oddechowych.
Styczeń – Marzec 2020
W tym okresie doskonaliliśmy motorykę małą i dużą, jak również koordynację wzrokowo – ruchową. Wykonywaliśmy ćwiczenia utrwalające wzorzec prawidłowego chodu. Wzmacnialiśmy siłę mięśniową wykonując ćwiczenia czynne, ćwiczenia na przyrządach rehabilitacyjnych. Ćwiczenia stabilizacji i równowagi doskonaliły utrzymywanie pionowej sylwetki w staniu jak i podczas siedzenia. W przypadku podwyższonego napięcia mięśniowego stosowaliśmy pozycje złożeniowe oraz ćwiczenia rozluźniające.
kwiecień – czerwiec 2020
Kolejny okres naszych zajęć rozpoczęliśmy od przypomnienia sobie zasad wspólnego korzystania z przyrządów i przyborów znajdujących się w sali rehabilitacyjnej, oraz wspólnego bezpiecznego w niej przebywania. Usprawnialiśmy w tym czasie koordynację wzrokowo – ruchową wykonując np. ćwiczenia rzutne. Usprawnialiśmy elastyczność mięśni stosując pozycje złożeniowe, masaż klasyczny oraz terapię tkanek miękkich. Doskonaliliśmy także utrzymywanie pionowej postawy ciała poprzez ćwiczenia pionizacji przy drabinkach.
Lipiec – Wrzesień 2020
W okresie letnim dużo czasu spędzaliśmy na świeżym powietrzu ćwicząc i spacerując na terenie naszego ośrodka. Doskonaliliśmy prawidłowy chód, oraz utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Ćwiczyliśmy również wykorzystując nasze przyrządy i przybory rehabilitacyjne wzmacniając naszą siłę mięśniową. Usprawnialiśmy siłę kończyn dolnych i górnych wykonując ćwiczenia czynne, czynne                z oporem oraz ćwiczenia wspomagane.
Październik – Grudzień 2020
W tym szarym zamaskowanym okresie dużo czasu spędziliśmy w pokojach. Mino to nie poddawaliśmy się i dzielnie ćwiczyliśmy usprawniając nasze mięśnie i ruchomość kończyn górnych i dolnych. Po powrocie na salę rehabilitacyjną doskonaliliśmy koordynację wzrokowo – ruchową, utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Zapobiegaliśmy również powstawaniu przykurczy mięśniowych. Spacery oraz ćwiczenia na świeżym powietrzu usprawniały nasze funkcje krążeniowo – oddechowe.
Styczeń – Marzec 2021
W trakcie zajęć fizjoterapeutycznych utrwalaliśmy schematy prawidłowego chodu, doskonaliliśmy koordynację wzrokowo – ruchową, wzmacnialiśmy siłę mięśniową  wykonując ćwiczenia na przyrządach rehabilitacyjnych. Doskonaliliśmy  utrzymywanie pionowej sylwetki, poprzez ćwiczenia stabilizacyjne oraz równoważne. Wykonując ćwiczenia  czynne wolne w systemie bloczkowo  – ciężarkowym oraz ćwicząc na podwieszkach w systemie UGUL usprawnialiśmy elastyczność naszych mięśni oraz redukowaliśmy wzmożone napięcia mięśniowe2018-07-31 13:51:53 | drukuj
Nowa placówka
1% dla KSN AW
Totus 2002
Współpracujemy