poprzednie zamknij następne
Nasze działania KSNAW
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej realizuje zadania w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

 Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.

W ramach dofinansowania z programu PROO zostało przeprowadzone szkolenie dla kadry administracyjnej. Szkolenie to miało na celu usprawnienie pracy administracyjnej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.W  ramach programu PROO na rok 2019  KSNAW zatrudniło osobą pełniącą funkcję  specjalisty ds. public relation.  Zadania specjalisty od PR polegać będą na działaniach promocyjnych mające na celu budowanie wizerunku KSNAW. 
W ramach tej współpracy zleceniobiorca zaplanował zaprojektowanie folderu informacyjnego o działaniach i rozwoju Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w okresie 25 lat działalności.
2020-01-31 13:07:38 | drukuj
Nowa placówka
1% dla KSN AW
Totus 2002
Współpracujemy