poprzednie zamknij następne
Nasze działania ORT Bliznem
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej realizuje zadania w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Katolickiego
 Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.

Zakupione w roku 2020 w ramach PROO sprzęt do diagnozy i terapii metodą Tomatisa- i szkolenie I stopnia terapii metodą Tomatisa.

Jest to uznana na świecie metoda treningu słuchowego, z bogatą literaturą uzasadniającą jej stosowanie i skuteczność wobec osób ze spektrum autyzmu, zaburzeniami przetwarzania słuchowego w upośledzeniu umysłowym, afazji- takie osoby stanowią większość naszych podopiecznych w wieku 2-25 lat. 
Pozwoliło to na zwiększenie profesjonalnej usługi terapeutycznej w placówce.
Przeprowadzone szkolenie w roku 2020 w ramach PROO z metody Trening Umiejętności Społecznych I-II stopnia ( TUS). Pozwoliło na zaplanowanie podjęcia działań terapeutycznych zwiększających poziom kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i ich rodzeństwa.

” Kurs zawodowy dla muzykoterapeuty”  przeprowadzony w ramach PROO pozwolił na podniesienie kompetencji zawodowych terapeuty a przez to zwiększenie poziomu usługi terapeutycznej realizowanej obecnie w ORT Blizne.

Kolejne szkolenie w ramach projektu to szkolenie dla fizjoterapeuty dzięki szkoleniu zwiększył się  poziom usługi rehabilitacyjnej realizowanej obecnie w placówce.


Szkolenie dla logopedy
„ Masaż logopedyczny dla zaawansowanych” pozwoliło na podniesienie kompetencji zawodowych logopedy i większe dopasowanie do potrzeb uczestników, poziomu usługi logopedycznej realizowanej obecnie w placówce. Zakup ergonomicznych stolików i krzeseł w ramach PROO pozwolił  na jednoosobowa pracę w salach terapeutycznych z zachowaniem dystansu społecznego, oraz na swobodną pracę na wózku z możliwością dopasowania kąta nachylenia i wysokości blatu. Bardzo ważna jest tez łatwość utrzymania higieny i dezynfekcji oraz trwałość materiałów.
Zakup mebli daje zabezpieczenie jednoosobowych stanowisk pracy i pozwala na przestrzeganie reżimu sanitarnego i stosowanie przepisów higienicznych , dystansu społecznego w czasie epidemii oraz podnosi jakość pracy terapeutycznej przy stoliku dla osób na wózkach.
2020-09-30 09:01:59 | drukuj
Nowa placówka
1% dla KSN AW
Totus 2002
Współpracujemy