poprzednie zamknij następne
Regulamin pielgrzymki

Zasady uczestnictwa w Pieszej Pielgrzymce Niepełnosprawnych na Jasną Górę

 

Pielgrzymka jest czytelnym znakiem wędrującego Kościoła, czyli wspólnoty, która w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem wyłącznie religijno-pokutnym, zatem musi ją cechować duch modlitwy i ofiary oraz porządek zewnętrzny. Uczestnicy, decydując się na udział w pielgrzymce, kierują się motywami religijnymi i dbają aby religijny charakter Pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania.

1.    Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:

- we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu

- akceptuje i przestrzega postanowień niniejszego regulaminu,

- będzie stosował się do zarządzeń Księży Przewodników i Służb Pielgrzymki

2. Każdy zapisany pielgrzym otrzymuje: znaczek i Kartę uczestnika. Znaczek nosimy na widocznym miejscu!

3. Osoby niepełnosprawne przy zapisie wskazują opiekuna. Wózek inwalidzki powinien być sprawny, wyposażony w części zapasowe. Zabieramy kocyk lub poduszkę (w celu zapobieżenia odleżynom).

4. Osoby, które nie ukończyły 18-tego roku życia zapisując się przedstawiają pisemne oświadczenie rodziców ustanawiające prawnego opiekuna dla swojego dziecka spośród osób pełnoletnich uczestniczących w Pielgrzymce.

5. Osoby, które włączają się do udziału w Pielgrzymce podczas jej trwania, zobowiązane są do zapisania się w Kwaterze Głównej.

6. Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii i w miarę możliwości w Komunii św. oraz czynnie biorą udział w modlitwie, śpiewach, konferencjach (w drodze nie korzystamy z telefonów komórkowych). Troszczą się o klimat, jaki tworzą wokół siebie: życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza niepełnosprawnych, słabszych czy starszych; wykorzystują posiadane talenty i dary (np. muzyczne, medyczne, techniczne).

7. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których się zapisali (zwłaszcza na dwóch ostatnich etapach). Zdecydowanie zabrania się pielgrzymowania poza grupami. Przebywanie poza grupą jest równoznaczne z wycofaniem się z pielgrzymki.

8. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje:

- bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających

- odpowiedni, skromny strój (zasłonięte ramiona i kolana)

- przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym; zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli, rozpalania ognisk itp.) oraz wskazań Księży Przewodników i Służb Pielgrzymki.

9. Na trasie towarzyszą nam Służby Pielgrzymkowe: Kwatera Główna (biuro pielgrzymki), Kwatermistrzowska (przygotowanie noclegów), Medyczna, Porządkowa (kierowanie ruchem), Jedzonko (zbiera nadwyżki żywności, która dzięki gościnności dobrodziejów pozostaje po posiłkach i rozdaje na kolejnych postojach), Techniczna (dba o stan techniczny wózków oraz usuwa ich usterki), Łączność (nagłośnienie), Eko - serwis (dba o porządek na postojach i noclegach, Przewóz bagażu.

10. Uczestnikom pielgrzymki, a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy i zgody Księdza Kierownika nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów, ani zbierać jakichkolwiek ofiar.

11. W miejscach postojów i noclegów pielgrzymi pamiętają o okazaniu wdzięczności gospodarzom, zachowują czystość i porządek, śmieci składając do przygotowanych pojemników/worków.

12. O noclegi pielgrzymi zabiegają indywidualnie pamiętając przede wszystkim o zapewnieniu noclegu dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Osoby zdrowe zobowiązane są do korzystania z własnych namiotów na każdym noclegu. Noclegi są zawsze oddzielnie dla sióstr i braci. Staramy się wyzbyć egoizmu i pomagać sobie wzajemnie, dzieląc się posiłkami i miejscem do spania.

13. O posiłki na noclegu troszczymy się we własnym zakresie nie obciążając gospodarzy, zabiegi higieniczne dozwolone są tylko w miejscach, wyznaczonych przez gospodarzy. Jako oświetlenia w namiotach i w obrębie gospodarstw używamy tylko i wyłącznie latarek.

14. Cisza nocna obowiązuje po godz. 22.00.

15. Pielgrzymce na trasie i na noclegach towarzyszy służba medyczna, do której zgłaszamy się w miarę możliwości ze swoimi materiałami opatrunkowymi.

16. Zabieramy ze sobą !!!

- torbie podróżnej lub plecaku oznaczonym kolorem grupy oddawanym na samochód: śpiwór, namiot, przybory toaletowe, latarkę, małą miskę, ubranie (bawełnianą bieliznę osobistą, sweter, kurtkę, skarpety (na każdy dzień) pochłaniające wilgoć, zapasowe obuwie, żywność trwałą, środki opatrunkowe. Nie zabieramy ze sobą cennych rzeczy,

- małym plecaku zabieranym ze sobą na trasę: dokumenty osobiste, Kartę Pielgrzyma, zażywane leki i środki wzmacniające, witaminy itp., środki opatrunkowe i higieniczne, nakrycie głowy, krem z filtrem przeciwsłonecznym, płaszcz przeciwdeszczowy, różaniec, modlitewnik, śpiewnik

17. Bagaż jednoelementowy max. 15 kg.) oddajemy zawsze na samochód bagażowy swojej grupy. Bagaż powinien być oznaczony, w widocznym miejscu, w sposób umożliwiający identyfikację właściciela. Nie wolno umieszczać w bagażu przedmiotów niebezpiecznych (np. butli gazowych i środków łatwopalnych, szklanych i ostrych niezabezpieczonych przedmiotów)

18. Osoby odwożone do szpitala wracają do Pielgrzymki lub do domu samodzielnie

19. Wobec osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu lub wykazują się postawą niezgodną z istotnymi celami i duchem Pielgrzymki zostaną wyciągnięte konsekwencje, włącznie z możliwością natychmiastowego usunięcia z Pielgrzymki2022-07-04 15:16:28 | drukuj
Totus 2002
Współpracujemy