poprzednie zamknij następne
Zasady uczestnictwa
Zasady uczestnictwa w Pieszej Pielgrzymce Niepełnosprawnych na Jasną Górę

Pielgrzymka jest czytelnym znakiem wędrującego Kościoła, czyli wspólnoty, która w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem wyłącznie religijno-pokutnym, zatem musi ją cechować duch modlitwy i ofiary oraz porządek zewnętrzny. Uczestnicy, decydując się na udział w pielgrzymce, kierują się motywami religijnymi i dbają aby religijny charakter Pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania.
 1. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto:
  • we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu
  • akceptuje i przestrzega postanowień niniejszego regulaminu,
  • będzie stosował się do zarządzeń Księży Przewodników i Służb Pielgrzymki
 2. Każdy zapisany pielgrzym otrzymuje: znaczek i Kartę uczestnika. Znaczek nosimy na widocznym miejscu!
 3. Osoby niepełnosprawne przy zapisie wskazują opiekuna. Wózek inwalidzki powinien być sprawny
 4. Osoby, które nie ukończyły 18-tego roku życia zapisując się przedstawiają pisemne oświadczenie rodziców ustanawiające prawnego opiekuna dla swojego dziecka spośród osób pełnoletnich uczestniczących w Pielgrzymce
 5. Osoby, które włączają się do udziału w Pielgrzymce podczas jej trwania, zobowiązane są do zapisania się w Kwaterze Głównej
 6. Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii i w miarę możliwości w Komunii św. oraz czynnie biorą udział w modlitwie, śpiewach, konferencjach (w drodze nie korzystamy z telefonów komórkowych). Troszczą się o klimat, jaki tworzą wokół siebie: życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza niepełnosprawnych, słabszych czy starszych; wykorzystują posiadane talenty i dary (np. muzyczne, medyczne, techniczne).
 7. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których się zapisali (zwłaszcza na dwóch ostatnich etapach). Zdecydowanie zabrania się pielgrzymowania poza grupami. Przebywanie poza grupą jest równoznaczne z wycofaniem się z pielgrzymki.
 8. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje:
  • bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających
  • odpowiedni, skromny strój (zasłonięte ramiona i kolana)
  • przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym; zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli, rozpalania ognisk itp.) oraz wskazań Księży Przewodników i Służb Pielgrzymki
 9. Na trasie towarzyszą nam Służby Pielgrzymkowe: Kwatera Główna (biuro pielgrzymki), Kwatermistrzowska (przygotowanie noclegów), Medyczna, Porządkowa (kierowanie ruchem), Jedzonko (zbiera nadwyżki żywności, która dzięki gościnności dobrodziejów pozostaje po posiłkach i rozdaje na kolejnych postojach), Techniczna (dba o stan techniczny wózków oraz usuwa ich usterki), Łączność (nagłośnienie), Eko - serwis (dba o porządek na postojach i noclegach, Przewóz bagażu. 
 10. Uczestnikom pielgrzymki, a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy i zgody Księdza Kierownika nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów, ani zbierać jakichkolwiek ofiar.
 11. W miejscach postojów i noclegów pielgrzymi pamiętają o okazaniu wdzięczności gospodarzom, zachowują czystość i porządek, śmieci składając do przygotowanych pojemników/worków.
 12. O noclegi pielgrzymi zabiegają indywidualnie pamiętając przede wszystkim o zapewnieniu noclegu dla osób niepełnosprawnych. Staramy się wyzbyć egoizmu i pomagać sobie wzajemnie, dzieląc się posiłkami i miejscem do spania. Z racji na pewne trudności noclegowe radzimy zabrać ze sobą namioty. Noclegi są zawsze oddzielnie dla sióstr i braci.
 13. O posiłki na noclegu troszczymy się we własnym zakresie nie obciążając gospodarzy, zabiegi higieniczne dozwolone są tylko w miejscach, wyznaczonych przez gospodarzy. Jako oświetlenia w namiotach i w obrębie gospodarstw używamy tylko i wyłącznie latarek.
 14. Cisza nocna obowiązuje po godz. 22.00.
 15. Pielgrzymce na noclegach towarzyszą punkty medyczne przy grupach, na który zgłaszamy się ze swoimi materiałami opatrunkowymi. 
 16. Zabieramy ze sobą !!!
  • W torbie podróżnej lub plecaku oddawanym na samochód: śpiwór, namiot, przybory toaletowe, latarkę, małą miskę, ubranie (bawełnianą bieliznę osobistą, sweter, kurtkę, skarpety (na każdy dzień) pochłaniające wilgoć, zapasowe obuwie, żywność trwałą, środki opatrunkowe. Nie zabieramy ze sobą cennych rzeczy,
  • W małym plecaku zabieranym ze sobą na trasę: dokumenty osobiste, dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne oraz Kartę Pielgrzyma, zażywane leki i środki wzmacniające, witaminy itp., środki opatrunkowe i higieniczne, prowiant na dany dzień, nakrycie głowy, krem z filtrem przeciwsłonecznym, płaszcz przeciwdeszczowy, różaniec, modlitewnik, śpiewnik
 17. Bagaż jednoelementowy max. 15 kg.) oddajemy oddajemy zawsze na samochód bagażowy swojej grupy. Bagaż powinien być oznaczony, w widocznym miejscu, w sposób umożliwiający identyfikację właściciela. Nie wolno umieszczać w bagażu przedmiotów niebezpiecznych (np. butli gazowych i środków łatwopalnych, szklanych i ostrych niezabezpieczonych przedmiotów)
 18. Osoby odwożone do szpitala wracają do Pielgrzymki lub do domu samodzielnie
 19. Wobec osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu lub wykazują się postawą niezgodną z istotnymi celami i duchem Pielgrzymki zostaną wyciągnięte konsekwencje, włącznie z możliwością natychmiastowego usunięcia z Pielgrzymki
Wózek inwalidzki powinien być sprawny.
Zabieramy kocyk lub poduszkę (w celu zapobieżenia odleżynom) i w miarę możliwości zapasowe dętki do wózka.

2019-05-31 09:38:36 | drukuj
Nowa placówka
1% dla KSN AW
Totus 2002
Współpracujemy