poprzednie zamknij następne
Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2020

Dnia 7 grudnia 2020 r. wręczono wyróżnienia Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2020.

Wyróżnienia Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej przyznawane są co roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Aspirują do nich wyróżniające się w lokalnym środowisku podmioty ekonomii społecznej oraz osoby
i instytucje z otoczenia ekonomii społecznej wspierające oraz zaangażowane w rozwój i propagowanie tej formy przedsiębiorczości na Mazowszu.


Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że  gronie nagrodzonych znalazł się Warsztat Terapii Zajęciowej KSNAW w Piasecznie z filią w Górze Kalwarii.
To już trzecie wspólne wyróżnienie!

Serdecznie gratulujemy!!!

„Dziękuję serdecznie za Wasz wkład pracy. Tworzymy wyjątkowy ośrodek. Mam nadzieję, że w tym trudny roku choć na chwilę zapomnimy o problemach. Gratulacje dla naszego zespołu!!!”

Łukasz Owczarek – Kierownik WTZ Piaseczno, Prezes KSNAW

 


2020-12-08 09:59:25 | drukuj
Wspomnienie Wszystkich Zmarłych

W dniu wspomnienia wszystkich zmarłych, pragniemy w sposób szczególny objąć modlitwą naszego drogiego Ks. Stanisława Jurczuka, który nagle i niespodziewanie odszedł 11 kwietnia 2020 r.
Ksiądz Stanisław był prezesem KSNAW, wybitnym liderem  naszej organizacji, ale przede wszystkim był duszpasterzem, opiekunem i ojcem dla wielu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jego odejście to bolesna rana i wielka wyrwa, której nie da się zasklepić. Dziękujemy dziś Bogu za Jego życie i kapłańską posługę. Zwracamy się w modlitwie do Boga z ufnością, by zmarli mieli udział w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią


2020-11-02 09:33:51 | drukuj

Wszyscy jesteśmy powołani do świętości…

 

 

Nasi święci Orędownicy, którzy w tym roku odeszli do Domu Ojca.


2020-10-31 20:58:03 | drukuj
Projekt "Bezpieczne WTZ"

Warsztaty Terapii Zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych
Archidiecezji Warszawskiej korzystają ze wsparcia finansowego
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizującego projekt „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami” finansowanego ze środków programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.2020-10-31 19:12:36 | drukuj
Projekt "Wsparcie dla Mazowsza"


Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, informuje, iż Dom Pomocy Społecznej KSN AW w Brwinowie, przy ul. Wiosennej 21 i Dom Rehabilitacyjno – Opiekuńczy KSN AW w Milanówku, przy ul. Piasta 5 otrzymał grant na wspieranie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID – 19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.


2020-10-22 14:36:43 | drukuj
Nowa placówka
1% dla KSN AW
Totus 2002
Współpracujemy