poprzednie zamknij następne
Msza św. integracyjna
Serdecznie zapraszamy osoby niepełnosprawne, rodziców, opiekunów, wolontariuszy na spotkanie świąteczne, które odbędzie się 11 grudnia 2011 r. w kościele św. Józefa (DOLNYM) przy ul. Deotymy 41 w Warszawie. Po Mszy św. o godz. 13.00 zapraszamy do sali św. Józefa na świąteczną agapę. Zapraszamy również na świąteczny kiermasz prac wykonanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej KSN AW w godz. 9-15 przy kościele św. Józefa przy ul. Deotymy 41 w Warszawie.
2011-12-07 15:38:02 | drukuj
VII Konkurs PFRON
KSN AW realizuje projekt w ramach VII Konkursu PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zaodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Nazwa projektu: "Od dzieciństwa do starości  - kompleksowa rehabilitacja, terapia i zajęcia usprawniające dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo prowadzone w placówkach Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej dla dzieci i dorosłych".
Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON.
W projekcie uczestniczą:
* Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy KSN AW w Milanówku
* Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny KSN AW w Bliznem Jasińskiego.
2011-11-01 21:01:55 | drukuj
"Krok ku samodzielności"
W dniach 10.10 -15.11.2011 r. realizujemy zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej w ramach projketu WCPR "Integracja dla samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL - Priorytet VII - Poddziałanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR-y.

2011-10-24 16:49:25 | drukuj
Zawody sportowe - "Jesień 2011"
20 października 2011 r. odbędą się kolejne już zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych - "Jesień 2011", w Hali Sportowej OSiR Dzielnicy Wola przy ul. Obozowej 60 w Warszawie. To zawody sportowe dla wszystkich uczestników placówek naszego Stowarzyszenia. Od kilku już lat spotykamy się, aby poprzez sport i ruch poznać zasady fair play, wspólnie integrować się i dobrze bawić. Zawody mogą odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawa
  

2011-10-14 15:00:49 | drukuj
Serdeczne gratulacje!
Z wielką radością przyjęliśmy informację, że w dniu 8 października 2011 r. Ks. dr prałat Jana Sikorski - asystent kościelny i serdeczny przyjaciel naszego Stowarzyszenia otrzymał nominację Stolicy Apostolskiej wynoszącą Go do godności infułata. Bardzo cieszymy się i serdecznie gratulujemy!

2011-10-11 15:54:45 | drukuj
Totus 2002
Współpracujemy