PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest zleceniodawcą projektów:

1.   Konkurs nr 1

2.   Konkurs nr 4

3.   Konkurs nr. 7

4.   Konkurs nr. 13

5.   Konkurs nr. 24

6.   Kurs na samodzielność

7.   Szansa - Rozwój - Niezależność

Projekty są współfinansowane ze środków PFRON.
, 2016-08-17 15:12:10