Historia Pielgrzymki
Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych

Na początku 1992 r. niepełnosprawni, którzy do tej pory brali udział w ogólnych pielgrzymkach z Warszawy na Jasną Górę zgłosili postulat zorganizowania własnej pielgrzymki, dostosowanej do potrzeb pątników na wózkach. Należało w szczególny sposób wytyczyć trasę, tak żeby większą część stanowiły odcinki z dobrą nawierzchnią, zapewnić dobre warunki noclegowe, zorganizować sprzęt i serwis techniczny, znaleźć wielu zdrowych wolontariuszy, gotowych do dziesięciodniowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Zadania te wziął na siebie doświadczony kwatermistrz WAPD - ks. Stanisław Jurczuk wraz z ekipą. W ciągu czterech miesięcy wszystko zostało przygotowane i 5 sierpnia 1992 r. Pierwsza Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych wyruszyła z kościoła św. Józefa na warszawskim Kole. Składała się początkowo z dwóch grup, do których zapisało się ok.250 pątników zdrowych i niepełnosprawnych. Do Częstochowy dotarli oni w jednej, za to wyjątkowo zżytej grupie.

Od tego czasu każdego roku przybywa pielgrzymów (w 2002 r. było ich ok. 900, w tym 100 na wózkach inwalidzkich). Przybywa także gości z zagranicy, którzy dzielą z Polakami trudy pielgrzymowania.

Od początku pielgrzymki uczestnikom towarzyszy hasło JESTEŚMY, umieszczane na plakietkach i plakatach. Wyraża w największym skrócie ideę, jaka nam przyświeca.
My jesteśmy:
Poszczególne grupy mają swoich patronów. Najdłużej towarzyszy nam św. Wawrzyniec i jego przeświadczenie, że jesteśmy skarbami Kościoła, św. Kamil, dla którego Jezus był w każdym potrzebującym pomocy, bł. Unici Podlascy, wierni aż do męczeńskiej śmierci, św. Michał Archanioł - wymarzony opiekun każdego z nas, Matka Boża Uzdrowienie Chorych.

Wszyscy uczestnicy pielgrzymki posiadają plakietki - jest na nich miejsce na wpisanie imion, dlatego niemal od pierwszej pielgrzymki większość pątników zna się z imienia.

Pielgrzymkę obsługują służby: medyczna, techniczna, ekologiczna, łączność, kwatermistrzowska, Kwatera Główna. Od trzech lat pielgrzymowali z nami policjanci z Oddziału Prewencji.

Przewodnikiem naszej pielgrzymki jest ksiądz Stanisław Jurczuk - Wódz najbardziej znana, bo i najbardziej charakterystyczna postać. Wszystkie grupy czekają na moment, kiedy brodata postać (w rozmaitych nakryciach głowy) wielkimi krokami zbliży się i powie coś krzepiącego, poklepie po ramieniu albo popcha wózek. Rewelacyjny organizator, mózg każdej pielgrzymki, samorodny talent pedagogiczny, wymagający od siebie i od innych szef... A przy tym wszystkim - po prostu BRAT.

 

Ks. Stanisław odszedł nagle i niespodziewanie 11 kwietnia 2020 r. w świętym czasie Triduum Paschalnego.  
Wiadomość o śmierci naszego Prezesa Ks. Stanisława Jurczuka spadła na nas niespodziewanie i pozostawiła wszystkich w głębokim smutku. Ksiądz Stanisław przewodził naszemu Stowarzyszeniu z wizją przekraczającą zwykłe doraźne zarządzanie.
Mamy świadomość, jak trudno będzie Go zastąpić oraz kontynuować to, co zapoczątkował i nam powierzył.

W latach 2020 -2021 ze względu na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju podjęliśmy duchowe pielgrzymowanie. Naszą wspólnotę reprezentowali na trasie ks. Artur Szajko, O. Kamil Mróz oraz Teresa Winek. Treścią konferencji pielgrzymkowych były homilie ks. Stanisława Jurczuka.

Pragniemy kontynuować Jego dzieło w atmosferze życzliwości i otwartości na drugiego człowieka.  

A zatem 5 sierpnia wyruszamy do Maryi, a przewodniczyć nam będzie ks. Jacek Wiliński. 2022-05-31 08:54:02