Prośba o dofinansowanie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęcherach to jedna z dziesięciu placówek Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, która aktualnie stoi przed możliwością przekroczenia kamienia milowego w swoim funkcjonowaniu. Mianowicie, placówka może umożliwić  dowóz niepełnosprawnym uczestnikom, dla których duża odległość do ośrodka oraz bariery zdrowotne sprawiają największe trudności do pokonania. Wielu z nich latami przebywało w domu, nie mając możliwości korzystania z terapii i rehabilitacji oraz kontaktów społecznych. Realne staną się również wyjazdy do miejsc użyteczności publicznej, wycieczki i imprezy integracyjne o charakterze sportowym, kulturalnym, religijnym i rekreacyjnym. Dotychczas, korzystaliśmy z samochodu użyczonego przez ludzi dobrej woli. Jednak konieczny jest zakup specjalistycznego samochodu, który będzie własnością placówki, aby dowóz mógł na stałe zaistnieć w ofercie ośrodka. Koszt takiego samochodu jest niebagatelny. Stowarzyszenie pozyskało częściowe dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ale nadal pozostaje do uzbierania kilkadziesiąt tysięcy złotych na wkład własny.

Dlatego, zwracamy się z wielką prośbą do ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe zakupu samochodu, przystosowanego do przewozu osób z  niepełnosprawnościami i umożliwienie tym osobom korzystania z terapii i rehabilitacji społecznej prowadzonej w ŚDS KSN AW
w Pęcherach.  

Dane do przelewu:
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej:
92 1050 1012 1000 0090 3168 7669
Tytuł darowizny: Darowizna na zakup samochodu dla ŚDS w Pęcherach


2021-09-16 20:56:20