Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 10 stycznia 2022 r.

na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.


2022-01-14 09:50:12