Zakończyły się Walne Wyborczo - Sprawozdawcze Zgromadzenia Oddziałów KSNAW.

Zostały wybrane nowe Zarządy Oddziałów. Czekamy na oficjalne potwierdzenie z Oddziałów jak się ukonstytuowały nowe Zarządy Oddziały.

Na najbliższym zebraniu Zarządu Głównego KSNAW omówimy krótko wybory i potwierdzimy stosownymi uchwałami nowe Zarządy Oddziałów.

Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w proces wyborczy.


2022-06-15 14:25:47