Szkolenie z zakresu rehabilitacji społeczno -zawodowej osób z niepełnosprawnością

Kadra administracyjna KSNAW w dniach 25.10-27.10.2023 uczestniczyła w wizycie studyjnej połączonej ze szkoleniem z zakresu rehabilitacji  społeczno -zawodowej osób z niepełnosprawnością.  Szkolenie odbywała o się w gościnnych progach Zakładu Aktywności Zawodowej Centrum Natura Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

https://centrum-natura.eu/

oraz DONUM CORDE Centrum Rehabilitacji i Opieki Medycznej

https://donumcorde.pl/

Serdecznie dziękujemy  zespołowi Zakładu Aktywności Zawodowej za piękny czas,  gościnne i naukę.

Szczególne podziękowania kierujemy do wicedyrektorem rzeszowskiej Caritas i dyrektora ZAZ Centrum Natura Daniela Jakubowskiego