poprzednie zamknij następne

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, iż dnia 12 kwietnia 2022 r. zmarł podopieczny Naszego Domu

Śp.  Mariusz Surma

Mariusz był mieszkańcem od początku powstania Domu w Milanówku. Zawsze uśmiechnięty, towarzyski, ciepły, wrażliwy, przyjacielski. Był bardzo elegancki i szarmancki, lubił nosić krawaty i garnitury, nie tylko od święta. Zasłynął rolą Górala w stowarzyszeniowym przedstawieniu „Polskie Betlejem”, którą odgrywał z wielkim zaangażowaniem i pasją. Uczestniczył przez wiele lat w zajęciach w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Milanówku. Traktował je bardzo odpowiedzialnie i poważnie.

Mariusz na zawsze pozostanie w Naszej pamięci. Spoczywaj w pokoju Kochany Bracie i Przyjacielu.

Msza św. pogrzebowa odbędzie się dnia 25 kwietnia o godz. 10.00 w kościele pw. św. Szczepana, Aleja Krakowska 6, Raszyn.


2022-04-25 08:46:01 | drukuj
Wielkanoc 2022

2022-04-14 08:50:49 | drukuj
II Rocznica śmierci Ks. Stanisława Jurczuka
11.04.2022 r., w drugą rocznicę śmierci ks. Stanisława Jurczuka wspólnie modliliśmy się w Jego intencji. Dzień pełen zadumy i wdzięczności za Jego posługę duszpasterską. Zapraszamy do galerii zdjęć.


2022-04-13 15:10:52 | drukuj

11 kwietnia 2022 r. przypada druga rocznica śmierci księdza Stanisława Jurczuka założyciela i prezesa KSNAW
duszpasterza osób niepełnosprawnych


Dziękujemy Panu Bogu za posługę kapłańską ks. Stanisława i oddanie osobom z niepełnosprawnościami. To Im poświęcił swoje życie duchowe. Był dla Nich ukochanym Ojcem.

"A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego"

(Łk 2, 25-26).

Maryjo, Bramo niebios. Spodobało się Bogu w Trójcy Jedynemu, abyś Ojcu Przedwiecznemu ofiarowała najpiękniejszy owoc Twojego żywota - jedynego Syna w jerozolimskiej świątyni. Bóg przez sprawiedliwego Symeona przyjął Twoje kolejne Tak - posłuszne poddanie się Prawu Bożemu. Dziękujemy dziś z Tobą za kapłana, który nas przedstawił Bogu w sakramencie chrztu św. Dziękujemy za wypowiedzianą przez niego zgodę oddania się na służbę Twojemu Synowi, za wiarę i za gorliwość serca w głoszeniu Dobrej Nowiny. Dziękujemy za kapłana, który dopomógł nam zjednoczyć się z Jezusem w sakramentach Św., za każdego którego Bóg postawił na drodze naszego życia. Ufni w Twoje wstawiennictwo u Wszechmocnego, pragniemy prosić Cię za zmarłym kapłanem, który wprowadzając nas do wspólnoty Kościoła, towarzyszył rozwojowi naszej wiary. Uproś mu u tronu Boga łaskę wiecznej szczęśliwości. Wyjednaj dar przebaczenia win, upadków i ludzkich ułomności. Niech za Twoją przyczyną dostąpi udziału w radości bez końca. Amen.

 

Program obchodów II rocznicy śmierci księdza Stanisława Jurczuka:

 

Ø Msza św. w kaplicy DPS KSN AW w Brwinowie dla mieszkańców i pracowników Domu – godz. 9.00;

Ø Koncert w wykonaniu mieszkańca Domu w Brwinowie, Dominika Strzelca przy akompaniamencie Michała Wojciechowskiego - godz. 10.00;

Ø Msza św. w kaplicy DR-O KSN AW w Milanówku dla mieszkańców i pracowników Domu oraz delegacji z placówek KSNAW – godz. 11.30;

Ø Posadzenie drzewa w ogrodzie DR-O ku pamięci ks. Stanisława – godz. 12.30;

Ø Uroczyste złożenie kwiatów na grobie ks. Stanisława – godz. 13.30;

Ø Poczęstunek w ogrodzie DR-O w Milanówku;

Ø Msza św. w kościele św. Jadwigi w Milanówku – godz. 18.00;

Ø Konkurs plastyczny dla stowarzyszeniowych placówek.


2022-04-09 20:57:17 | drukuj

2022-04-06 09:58:43 | drukuj
Totus 2002
Współpracujemy