KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

otaczamy opieką osoby niepełnosprawne

od 1995

Pierwszy koncert zespołu Spring Light poza Mazowszem.

Zespół Spring Light to zespół , który powstał i na co dzień odbywa próby  w naszym Domu Pomocy Społecznej KSNAW w Brwinowie. Jest dumą całego naszego Stowarzyszenia. Wkrótce szczegółowo zaprezentujemy ten wspaniały projekt.

W dniu 14.11.2023 na zaproszenie dyrektora Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie Krzysztofa Witkowskiego uwieńczył koncertem wernisaż i wystawę  „Pejzaże NIEoczywiste” – Ewy Powroźnik, znanej i cenionej częstochowskiej artystki, prezes Częstochowskiego Stowarzyszenie Plastyków im. Jerzego Dudy Gracza.

Więcej szczegółów z tego pięknego wydarzenia.

http://www.jp2muzeum.pl/wystawa-pejzaze-nieoczywiste

Brawo Dominiku, Michale, Karolu i Andrzeju za wspaniały koncert i promocję naszego Stowarzyszenia!

Kadra administracyjna KSNAW w dniach 25.10-27.10.2023 uczestniczyła w wizycie studyjnej połączonej ze szkoleniem z zakresu rehabilitacji  społeczno -zawodowej osób z niepełnosprawnością.  Szkolenie odbywała o się w gościnnych progach Zakładu Aktywności Zawodowej Centrum Natura Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

https://centrum-natura.eu/

oraz DONUM CORDE Centrum Rehabilitacji i Opieki Medycznej

https://donumcorde.pl/

Serdecznie dziękujemy  zespołowi Zakładu Aktywności Zawodowej za piękny czas,  gościnne i naukę.

Szczególne podziękowania kierujemy do wicedyrektorem rzeszowskiej Caritas i dyrektora ZAZ Centrum Natura Daniela Jakubowskiego

Film o Domach z Brwinowa i Milanówka naszego Stowarzyszenia. 

Reportaż nagrany w dniu 02.09.2023 przez redakcję TV Republika.

XXIII rocznica otwarcia Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta. Po niej – odbyły się występy artystyczne w wykonaniu mieszkańców Domu oraz koncert zespołu „Spring Light”. Wydarzenie zakończono spotkaniem przy grillu.

W dniu 29.09.2023 Warsztat Terapii Zajęciowej przy ulicy Karolkowej 71 w Warszawie gościł Pana Wiceministra Pawła Wdówika Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Rozmawialiśmy o nowych rozwiązaniach dla osób z niepełnosprawnością planowanych przez rząd, a także o rozwoju placówek dziennego pobytu w Polsce. Dziękujemy za tą owocną wizytę.

Pragniemy podzielić się wielką radością, że 14 września 2023 r. nasze Stowarzyszenie otrzymało nagrodę Wartości i Wrażliwości 2023. Nagroda Wartości i Wrażliwości przyznawana jest przez Telewizję Republika za wyjątkową empatię oraz troskę. Skierowana jest dla tych, którzy wykazują szczególną wrażliwość na potrzeby innych i podejmują działania mające na celu pomoc tym, którzy jej potrzebują. Nagroda ta promuje postawę pełną wyrozumiałości i życzliwości oraz nagradza osobiste zaangażowanie w sprawy społeczne i środowiskowe.
Nagrodę Wartości otrzymało w tym roku Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, a Nagrodę Wrażliwości – Fundacja Kapucyńska, z którą przez wiele lat mieliśmy przyjemność pielgrzymować na Jasną Górę.
Nagrodę podczas uroczystej Gali w Teatrze Palladium odebrali Beata Śliwińska, Daria Chmura, Przemysław Żukowski i Łukasz Owczarek.

Warsztat Terapii Zajęciowej Karolkowa

ul. Karolkowa 71
Warszawa

Warsztat Terapii Zajęciowej
Deotymy

ul. Deotymy 41
Warszawa

Warsztat Terapii Zajęciowej
Piaseczno

ul. Modrzewiowa 2
Piaseczno

Warsztat Terapii Zajęciowej
Góra Kalwaria

ul. Saperów 3
Góra Kalwaria

Warsztat Terapii Zajęciowej Milanówek

ul. Piasta 30
 Milanówek

Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny Blizne

ul. Kopernika 10
Blizne Jasińskiego

Dom Pomocy Społecznej
Brwinów

ul. Wiosenna 21
Brwinów

Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Milanówek

ul. Piasta 5
Milanówek


Siedziba
Zarządu Głównego

ul. Deotymy 41
Warszawa

Środowiskowy Dom Samopomocy Podkowa Leśna

ul. Błońska 46/48
Podkowa Leśna

Środowiskowy Dom Samopomocy
Pęchery

ul. Bolesława Chrobrego 83 Pęchery


Oddziały

Deotymy, Karolkowa,
Łomianki, Milanówek,
Piaseczno

reprezentujemy interesy osób niepełnosprawnych

podejmujemy zadania z zakresu pomocy społecznej

organizujemy rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki

Pogłębiamy FORMACJĘ RELIGIJNĄ

Prace stanowią podziękowanie darczyńcy za wsparcie.
Produkty zastały wytworzone w różnych pracownicach placówek KSNAW w ramach prowadzonych zajęć terapeutycznych.
Forma aukcji internetowej zawiera widełki cenowe jakie może wskazać darczyńca.
Dochód uzyskany z aukcji w całości przeznaczony zostanie na wydatki związane z integracją społeczną naszych podopiecznych.


prowadzimy działalność
charytatywno - opiekuńczĄ

oRGANIZUJEMY IMPREZY KULTURALNO-ROZRYWKOWE, rekreacyjne i sportowe

WSPIERAJĄ NAS

DZIĘKUJEMY