poprzednie zamknij następne
Ogłoszenie
Ogłoszenie

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa, planuje wykonanie w prowadzonym przez siebie Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczym robót budowlanych pn. „Nadbudowa budynku mieszkalno-opiekuńczego na terenie działki nr ew. 108, obręb 05-14, przy ul. Piasta 5 w Milanówku”.

Roboty będą polegały na zmianie profilu fragmentu dachu z dwuspadowego na mansardowy. Wymiana ma na celu likwidację tzw. skosów i zmianę poszycia dachu. Układ pomieszczeń i wysokość kalenicy pozostają bez zmian. Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie.

Przewiduje się zawarcie umowy o roboty budowlane projektowane przez inwestora z wynagrodzeniem ryczałtowym i terminem realizacji do dnia 30.10.2014 r.

Wykonawcy zainteresowani wykonaniem robót mogą się kontaktować do dnia 23.06.2014 r. z p. Grzegorzem Strzemiecznym, tel. (22) 7249852.

2014-06-16 12:13:06 | drukuj
Zapraszamy!


2014-06-02 14:54:07 | drukuj
DPS Brwinów
UWAGA Ważna informacja

29 maja w najbliższy czwartek na antenie RDC (Radio Dla Ciebie) w audycji z cyklu "Jest sprawa" w godzinach między 14 a 15 nadany zostanie program o naszym DPS w Brwinowie.
Radio Dla Ciebie nadaje w Warszawie na częstotliwości 101MHz.
Zapraszamy do słuchania.

2014-05-27 21:43:37 | drukuj
Msza św. integracyjna
Serdecznie zapraszamy na Mszę św. integracyjną, 11 maja 2014 r., w dolnym kościele św. Józefa przy ul. Deotymy 41 w Warszawie o godz. 13.00.

2014-05-09 08:33:50 | drukuj
Ogłoszenie
W dniu 26 kwietnia 2014 roku (sobota) o godzinie 11 w Brwinowie przy ulicy Wiosennej 21 odbędzie się spotkanie rodziców, opiekunów i przyszłych mieszkańców DPS w Brwinowie, na które zostali również zaproszeni Radni Powiatu Pruszkowskiego.

2014-04-15 16:03:09 | drukuj
Totus 2002
Współpracujemy