Skład Zarządu Głównego w kadencji 2023-2026

Prezes – Łukasz Owczarek
tel. 504 075 444
e-mail: owczarek@ksnaw.pl

Wiceprezes – Aleksandra Tyszewicz
tel. /22/837 42 61
e-mail: zgtyszewicz@ksnaw.pl

Wiceprezes – Karola Gąsiorowska
tel. 515 123 064
e-mail: k.gasiorowska@ksnaw.pl

Skarbnik – Ilona Bartosiewicz
tel. /22/877 15 90
e-mail: zgbartosiewicz@ksnaw.pl

Sekretarz – Beata Śliwińska
tel. 504 075 442
e-mail: zgsliwinska@ksnaw.pl

Członek Zarządu – Marcin Dębski
tel. /22/738 25 30
e-mail: zgdebski@ksnaw.pl

Członek Zarządu – Janina Maranda
e-mail: zgmaranda@ksnaw.pl

Uprzejmie informujemy, że Prezes Zarządu Głównego KSNAW p. Łukasz Owczarek
pełni dyżur w każdą środę w godzinach 10.00-12.00  w biurze KSNAW przy ulicy Deotymy 41,
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem 504-075-444.